Memoriál Otakara Borůvky

Hrajete rádi hry? Nebo je rádi organizujete? Máte chuť vyzkoušet něco nového? V tomto článku vám představíme outdoorovou matematickou hru, která vznikla jako projekt studenta učitelství matematiky.

8. 3. 2023 Anna Vejmělková žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

V rámci předmětu Popularizace matematiky, který je od podzimu roku 2022 nově vyučován na Ústavu matematiky a statistiky, vznikla celá řada studentský projektů zaměřených na popularizaci matematiky. V následujícím článku si jeden z těchto projektů představíme.

Pohybová hra Memoriál Otakara Borůvky
Student 3. ročníku bakalářského studia Matematiky se zaměřením na vzdělávání Michal Vašíček v rámci svého projektu připravil zábavnou venkovní matematickou hru.

V čem hra spočívá?
Každý účastník hry hraje sám za sebe. V průběhu hry plní úkoly na 9 stanovištích, z nichž každé je inspirováno některou matematickou disciplínou. Za každý splněný úkol získává hráč Kartičku matematika. Ta slouží jednak jako doklad o splnění úkolu, ale také jako vítězný bod, protože hráč, kterému se podaří v daném časovém limitu získat nejvíc Kartiček matematiků, vyhrává celou hru. Každá kartička nese jméno jednoho matematika a člena pedagogického sboru Ústavu matematiky a statistiky Masarykovy univerzity.

Průběh hry
Všichni účastníci začínají na jednom společném místě úvodním příkladem. Ten je zvolen podle úrovně matematických schopností hráčů. Každý hráč musí nejprve správně vypočítat úvodní příklad, než se může vydat plnit další úkoly. Na místě, kde hráči začínají, je plánek, který ukazuje umístění jednotlivých stanovišť s úkoly. Dále se zde nachází velká tabulka, do které hráči postupně vlepují získané Kartičky matematiků.

Na splnění úkolů je daný časový limit. Ten je možný nastavit různě, ale doporučená délka je 30–40 minut, aby se hra i s vyhodnocením stihla zahrát během 60 minut. Na většině stanovišť jednotliví hráči soutěží proti sobě. Některá stanoviště však vyžadují týmovou spolupráci a hráči si musí navzájem pomoci ke splnění zadaného úkolu.

Pro větší názornost si představíme 3 stanoviště. Ostatní stanoviště jsou podrobně popsána v návodu, který najdete na konci článku.

Stanoviště calculus
Na tomto stanovišti musí soutěžit vždy dva hráči. Hrají proti sobě hru dobble, která místo klasických obrázků obsahuje jednoduché příklady a dvojici tvoří příklad, který dává jako výsledek stejné číslo. (Všechny potřebné pomůcky jsou podrobně popsány v přiloženém návodu, materiály pro tisk jsou také přidány na konci článku.) Hráč, který dobble vyhraje, získává Kartičku matematika. Poražený protivník si musí najít nového soupeře a pokusit se zvítězit.

Stanoviště Goniometrie
Zde se hráči musí spojit do malých trojčlenných týmů, kde mezi sebou soupeří vždy právě dvě skupiny. Jeden tým představuje funkci sinus a druhý cosinus. Spoluhráči se navzájem podlézají a přelézají a vytvářejí tak graf zadané funkce. Skupina, které se tímto způsobem povede rychleji projít určenou trasu, vyhrává a každý člen týmu získává Kartičku matematika.

Speciálním úkolem je Šifrování. Každý účastník dostane na začátku hry šifru. Tento úkol může plnit průběžně po celou dobu hry a Kartičku matematika získá ten, komu se podaří šifru vyluštit.

Ostatní stanoviště, příprava hry, pomůcky a nároky na prostředí jsou pečlivě popsány v přiloženém návodu. Po uplynutí časového limitu je hra vyhodnocena. Vítězem se stává nejúspěšnější sběratel, tedy řešitel s největším počtem Kartiček matematiků.

hra je doporučena pro žáky starší 12 let (při úpravě jednotlivých stanovišť by bylo možné ji hrát i s mladšími dětmi)

8–25 účastníků

doba trvání: cca 60 minut (+ 20–40 minut na přípravu)

Hra je připravena tak, aby ji bylo možné okamžitě hrát bez větších úprav, ale jde vždy dobré vzít v potaz schopnosti konkrétní herní skupiny, věk žáků a jejich matematické i fyzické dovednosti a případně hru adekvátním způsobem upravit a modifikovat. Možné jsou i větší úpravy jako přesun hry do vnitřních prostor, výměna matematiků za členy učitelského sboru vaší školy, či za slavné matematické osobnosti a podobně.

Hře zdar!

Memoriál Otakara Borůvky

Calculus

Pexeso-abeceda


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info