Popularizace matematiky

Zajímá vás tématika popularizace vědy? Rádi byste ostatním ukázali, že matematika je krásná a užitečná, a nevíte jak na to? Vybíráte si, jaký předmět si zapsat? Od podzimu 2022 probíhá v rámci učitelského studia matematiky předmět Popularizace matematiky.

10. 2. 2023 Anna Vejmělková žáci ZŠ a SŠ studenti učitelství

Téměř každý učitel se potýká s některou z těchto otázek. Jak mám žáky nadchnout pro svůj obor? Jak můžu nesnášený předmět proměnit v předmět oblíbený? Jak ho mohu popularizovat?

Učitelé matematiky stojí před dvakrát tak těžkým úkolem. Často musí nejprve zlomit odpor a zmenšit strach, který tento předmět v hlavách žáků vyvolává, a pak teprve mohou zaujmout a nadchnout. Navíc, narozdíl od ostatních přírodních věd, matematici jen těžko mohou předvést nějaký efektní pokus plný nebezpečných chemikálii nejrůznějších barev, vůní a atraktivních reakcí. Je vůbec možné popularizovat matematiku?

Myslím, že i to byl jeden z impulzů, který vedl ke vzniku nového předmětu. Popularizace matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů učitelského studia matematiky, který poprvé proběhl v podzimním semestru roku 2022. Jak název předmětu napovídá, zaměřuje se na hledání odpovědi, zda a jak je možné popularizovat matematiku.

Jak probíhal první rok předmětu?

V první části semestru probíhala společná výuka. V rámci ní se studenti seznámili s některými zdroji, které se popularizací matematiky zabývají, ať už se jednalo o zdroje ve formě knih či youtube kanálů. V hodinách byl také prostor na společnou diskusi.

V druhé části semestru studenti vypracovávali vlastní projekt, který měl zpracovat nápad na nový způsob popularizace matematiky. Mohli na něm pracovat individuálně či ve skupinách. Na zpracování projektu měli studenti přibližně měsíc. Na jeho konci své projekty prezentovali ostatním.

S čím studenti přišli?

Projektů byla velká řada a každý byl jedinečný. Někteří se rozhodli pro vymýšlení hry, jejíž úkoly zpracovávaly nějaké matematické téma, jiní se rozhodli propojit matematiku a umění. Mezi projekty se tak objevilo několik matematických básní, písně, tanec a dokonce i obraz. Další zpracovali nějaké matematické téma, které je praktické a žáci se s ním setkávají běžně v životě. Nechyběly samozřejmě ani projekty, které se zabývaly popularizací matematiky na sociálních sítích, ať už formou příspěvků na instagramu či videí na TikToku.

Předmět byl tak zajímavým exkurzem do tématu popularizace matematiky a mohl studenty podnítit a inspirovat k dalšímu přemýšlení, jak se zhostit tohoto nelehkého úkolu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info