Fakta o klimatu

Pojem klimatická změna slýcháme kolem sebe stále častěji. Ale co všechno si pod tímto pojmem můžeme představit? Jak se klimatická změna projevuje? Bude mít dopad na kvalitu života nás či našich dětí? I když se stále najdou jedinci, kteří nevěří, že klimatická změna probíhá a popírají její existenci všemi způsoby, data o klimatu v souvislosti s jeho změnou mluví jasně. Sběrem a analýzou těchto dat a mnohým dalším se zabývá projekt Fakta o klimatu!

13. 3. 2022 Kristýna Pecinová žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Diskuze o klimatu a klimatické změně bývají složité a často plné „nafouklých“ emocí, polopravd a lživých informací. Projekt Fakta o klimatu se snaží předcházet nedorozuměním v debatách a usiluje o zkvalitnění společenské diskuze o klimatické změně. Tento tým profesionálů shromažďuje data od vědeckých institucí a vytváří grafy a infografiky, které jsou veřejně dostupné. Snaží se tak předávat srozumitelné údaje široké veřejnosti.

Jelikož je klimatická změna komplexní proces skládající se ze vzájemně propojených jevů, Fakta o klimatu třídí poznatky do více oblastí, kde najdete odpovídající informace. Jsou to:

Informace se v jednotlivých sekcích nachází nejčastěji v podobě „explainerů“, kde jsou vysvětleny a dány do souvislostí důležité otázky, či infografik s podrobným popisem. Můžete se zde například dozvědět, jak se klimatická změna řeší na mezinárodních konferencích, zda člověk ovlivňuje množství CO2 v atmosféře i svým dýcháním či zda povede klimatická změna ke kolapsu některých ekosystémů. Témata často doprovází i odkazy na studie a rešerše či datasety.

Otázky spojené se změnou klimatu jsou komunikovány i momentálně velmi populární formou podcastů. Fakta o klimatu stojí za zrodem podcastu 2050, který nazývají „klimatickým podcastem o budoucnosti, ve které nám nepoteče do bot“.

Pro základní orientaci v problematice klimatické změny je velmi užitečný i slovník pojmů či stručný přehled novinek uváděný na webu. Obě tyto sekce mohou být užitečné při prvotním seznámení žáků s tématem klimatu a klimatické změny, neboť se jedná o velmi komplikovanou záležitost, o které je však třeba s žáky diskutovat. Ve výuce je možné využít i Atlas klimatické změny, který je zde volně ke stažení a o kterém si můžete více přečíst v samostatném článku. Projekt Fakta o klimatu se tak pro vás může stát „vodítkem”, jak k tomuto tématu přistupovat a srozumitelně a věcně jej reprodukovat žákům.

Více se o projektu Fakta o klimatu a o klimatické změně můžete dozvědět na jejich Facebooku či Twitteru:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info