Speciální pedagogika

  3 kredity

XS080, podzimní semestr

2 hodiny týdně, zápočet

28. 9. 2022 Mgr. studium

Bez popisku

Co se dozvíte

O tom, že každý žák je jedinečný není pochyb. Může se vám ale během učitelské praxe stát, že se dostanete do styku i s takovými žáky, jejichž potřeby budou zvláště vyžadovat vaši pozornost. To může být dáno vlivem poruch autistického spektra či poruch pozornosti, zdravotním postižením nebo naopak mimořádným nadáním. V předmětu Speciální pedagogika se dozvíte, jak se jednotlivé diagnózy u žáků projevují a jakých metod a pomůcek je možné využít, tak aby bylo vzdělávání přiměřené potřebám a schopnostem těchto žáků. Nečekejte žádné jednoduché návody. Z přednášené látky brzy vyplyne, že neexistuje žádná jedna ideální metoda, jak k takovým žákům přistupovat. Dozvíte se, jak se k této problematice přistupuje v zahraničí, zažijete nejspíš vášnivé debaty o inkluzi a na vlastní kůži si zažijete, jaké to je být v roli žáka se speciálními potřebami.

Jak samotný předmět probíhá?

Předmět probíhá formou dvouhodinových přednášek, které jsou otevřené diskuzím, projevíte-li o ně zájem. Pro lepší pochopení jsou některé pedagogické metody vyučovány praktickou, zážitkovou formou. Nechybí ani multimediální prvky jako například videa, kterými je výuka ozvláštněna. Bez ohledu na epidemiologická opatření probíhá výuka někdy také online formou.

K čemu vám bude absolvování předmětu užitečné?

Díky tomuto předmětu si uděláte představu o možných nástrahách, které vás mohou potkat v rámci inkluze ve třídě. Získáte přehled o jednotlivých poruchách a dozvíte se, jak mohou ovlivnit atmosféru ve třídě a vzdělávání samotné. Budete moct srovnat tuzemský přístup k problematice s těmi zahraničními. Nakonec si ale každý z vás z výuky odnese něco jiného a objektivní poznatky aplikuje ve výuce svým osobitým způsobem.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info