Pod pokličku CORE předmětům 3

V rámci společného univerzitního základu, kam se řadí například cizí jazyky a tělesná výchova, existují také i tzv. CORE předměty. Jedná se buď o povinně volitelné, či spíše volitelné předměty společenskovědního nebo přírodovědného zaměření, kde se nepočítá s předchozí odbornou znalostí studentů. Tyto předměty jsou zakončeny kolokviem a ohodnoceny 3 kredity. Můžete si tak rozšířit své obzory a zapsat si předmět i mimo svůj obor. Více o předmětech společného univerzitního základu lze najít na stránkách Masarykovy univerzity.

11. 12. 2023 Kristýna Pecinová Štěpánka Pecenová Bc. studium Mgr. studium

Bez popisku

CORE055 Jak předat ostatním to, co víme. Základy lektorských dovedností.

Umění efektivního předávání znalostí a dovedností je klíčové nejen v profesní sféře, ale i v každodenním životě. Pokud se chcete naučit, jak na to, neměl by vaší pozornosti uniknout předmět CORE055 Jak předat ostatním to, co víme - základy lektorských dovedností.

I na MU vyrůstá spousta odborníků, kteří stojí před výzvou, „jak předat ostatním to, co umí“. Mgr. Karla Brücknerová, PhD., garantka tohoto předmětu, nám prozradila: „V kostce se snažíme vybrat to nejdůležitější, co studenti potřebují umět k tomu, aby dokázali předstoupit před lidi a něco jim srozumitelně a poutavě vysvětlit, připravit program, informační tabuli, nebo říci krátkou zprávu do médií. Předáváme tedy širokou paletu dovedností, které jsou uplatnitelné v práci s nejrůznějšími skupinami účastníků při rozmanitých příležitostech.”

Předmět je vyučován v menší skupině (do 20 studentů) a je vystavěn na principech moderní didaktiky, a to tak, že studenti didaktické zákonitosti objevují vlastní tvořivou skupinovou či individuální prací a po každé hodině následuje ještě úkol, v němž nabyté dovednosti dále rozvíjejí. Například natáčí instruktážní video, vytvářejí infografiku nebo sestavují týdenní program pro vybranou skupinu účastníků.

Jak předat ostatním to, co víme. Základy lektorských dovedností., ilustrační obrázek

CORE030 Média a společnost v 21. století

V dnešním rychle se rozvíjejícím digitálním věku zaujímají masová a on-line média klíčovou roli v utváření našich názorů, sdílení informací a formování společenských trendů. Naše 21. století přináší neustálý příliv inovací v oblasti komunikace a média se stala v podstatě neoddělitelnou součástí našich životů. S nástupem digitálního zpravodajství, sociálních médií a nových forem interakce se otevírají nové otázky v oblasti vlivu médií na společnost.

Velké výzvy nás v souvislosti s tímto tématem čekají i v oblasti učitelství. Mění se způsob, jakým studenti získávají, zpracovávají a interpretují informace. Učitelé by se měli pokusit přizpůsobit těmto novým výzvám a vlastně i příležitostem, které s sebou digitální éra nese. I proto jsme se rozhodli oslovit doc. Mgr. Jakuba Macka, PhD., který vytvořil v rámci celouniverzitního společného základu předmět CORE030 Média a společnost v 21. století.

On sám se ke vzniku svého předmětu vyjadřuje následovně: „Zkusit postavit CORE předmět pro mě byla dobrá výzva. Nutně má totiž blíž k popularizaci vědy než ke klasické oborové výuce. Jako vyučující tedy musím počítat jednak s tím, že předmět musí být srozumitelný a lákavý i laskavý pro studující z jiných oblastí, a jednak s tím, že studující si z něj mají odnést v principu něco jiného než ti, kdož dané téma mají jako mateřský obor. Já se ve své práci věnuji výzkumu současných médií a jejich publika. Takže jsem si řekl: fajn, to je v každém případě něco, co všichni znají ze své každodenní zkušenosti. A postavil jsem proto předmět tak, aby studujícím umožnil podívat se na tu svou vlastní zkušenost jinak, než jsou zvyklí. Abych jim dal šanci si ten běžný pohled zdravě zkomplikovat, položit si jiné otázky, než by si sami od sebe zřejmě položili. Ukázat, že na ty otázky obvykle neexistují úplně jednoduché nebo jednoznačné odpovědi. A vidět tak ve výsledku svůj vztah k médiím i z jiných úhlů pohledu, než které jsou nám běžně k dispozici.“

Média a společnost v 21. století, ilustrační obrázek

„Umožním studentům vidět vztah k médiím i z jiných úhlů pohledu, než které jsou nám běžně k dispozici.“

doc. Mgr. Jakub Macek, PhD.

CORE069 Digitální kompetence a její rozvoj

Další zajímavý a svým obsahem velice aktuální předmět vyučovaný v jarním semestru je CORE069 Digitální kompetence a její rozvoj. Aby bylo možné co nejkvalitněji obsáhnout různá témata předmětu, na jeho chodu se spolupodílejí 3 vyučující: Mgr. Jitka Šťastná, Ing. Martin Dosedla, Ph.D.Mgr. Karel Picka, Ph.D., kteří se na přednáškách střídají a přináší informace a zajímavosti ze svých oborů.

Součástí předmětu je důležité téma jako IT bezpečnost, ale dozvíte se také o robotických pomůckách používaných ve školách (Ozoboti, Microbit). Většina témat je doplněna praktickými ukázkami jako 3D tisk, virtuální realita, gamifikace a jiná témata viz interaktivní osnova. Součástí interaktivní osnovy v ISu jsou i materiály pro studenty.

Motivací ke vzniku předmětu byla revize RVP ZV v oblasti ICT - přidání klíčové kompetence digitální. Cílem vyučujících bylo vytvořit předmět přehledový a především zajímavý o využívání digitálních technologií ve vzdělávání i mimo něj. Přestože předmět primárně cílí na oblast vzdělávání, témata jsou pojata tak, aby byla přínosná i pro studenty jiných oborů.

Ze zpětné vazby studentů vyplývá, že se jim pojetí předmětu líbí.

Lékařský simulátor, ukázka programu 3DiTeams, interaktivní osnova předmětu CORE069

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info