Pod pokličku CORE předmětům 2

V rámci společného univerzitního základu, kam se řadí například cizí jazyky a tělesná výchova, existují také i tzv. CORE předměty. Jedná se buď o povinně volitelné, či spíše volitelné předměty společenskovědního nebo přírodovědného zaměření, kde se nepočítá s předchozí odbornou znalostí studentů. Tyto předměty jsou zakončeny kolokviem a ohodnoceny 3 kredity. Můžete si tak rozšířit své obzory a zapsat si předmět i mimo svůj obor. Více o předmětech společného univerzitního základu lze najít na stránkách Masarykovy univerzity.

27. 9. 2023 Kristýna Pecinová Štěpánka Pecenová Bc. studium Mgr. studium

Bez popisku

CORE058 BIOHACKING - upgrade životního stylu

Od podzimního semestru 2023 se začne na naší univerzitě vyučovat nový CORE předmět s názvem BIOHACKING - upgrade životního stylu (CORE058). Tento předmět je vhodný především pro studující, kteří mají zájem změnit svůj životní styl nebo mají chuť dozvědět se aktuální informace v oblasti zdraví a zlepšení kvality života. A proč vlastně BIOHACKING? Zjednodušeně řečeno se jedná o směr, který pomáhá optimalizovat lidský potenciál a zdraví. Mezi hlavní témata přednášek řadíme: spánek, výživu, pohybovou aktivitu, studium/práci a mentální zdraví. Důležitým prvkem BIOHACKINGu je využití moderních technologií a nástrojů, které nám pomáhají monitorovat biomarkery a učí nás lépe porozumět svému tělu a tím optimalizovat náš potenciál a výkon.

Předmět je koncipován jako přednáška s interaktivními prvky, kdy se studující budou aktivně zapojovat do výuky a během semestru budou plnit různé výzvy. Prakticky se také předmět zaměří na využívání chytrých hodinek, fitness náramků a mobilních aplikací, které s upgradem životního stylu pomáhají. Bohužel studentům nejde dát přesný „návod“, jak upgradovat svůj životní styl, protože BIOHACKING je o osobním nastavení daného jedince. Vyučující budou spíše v roli průvodců a bude na studujících, co z doporučení a rad budou chtít na sobě otestovat/vyzkoušet, a nakonec zařadit do svých každodenních životů.

Ukázka z prezentace, archiv předmětu CORE058
Jak na biohacking?, archiv předmětu CORE058

Proč se věnovat biohackingu?

CORE003 Udržitelný rozvoj

Předmět začal vznikat cca před 12 lety původně s názvem Úvod do environmentalistiky. Jednalo se o kompilát zajímavostí o dnešním světě a jeho rozvoji, ze kterého se postupnými vývojem stal současný předmět Udržitelný rozvoj (CORE003). V posledních letech vyučující RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. obohacuje předmět o své bohaté zkušenosti z cest po světě (USA, Čína, Japonsko, Bhútán, Thajsko, atd.) a také z lokální politiky. Všechny přednášky jsou dělané poutavou formou. Jak sám vyučující říká: Jde o nepovinný předmět, tak ať účast stojí za to!

Nyní pan doktor Bittner s kolegyní magistrou Suchánkovou pracuje na skriptech k předmětu. Skripta by pravděpodobně měla být studentům k dispozici již na podzim 2023 a usnadnila by jim chápání všech souvislostí.

Mezi nové CORE předměty byla rektorátem vybrána i anglická verze tohoto kurzu - Sustainable development.

Předmětová anketa

„Vyniká ve schopnosti říci nepříliš zajímavá témata zajímavým a poučným způsobem.“

„Interaktívna výuka, zapojenie študentov na hodinách, diskusie, názory, veľmi obohacujúce prednášky.“

„Prednášky boli veľmi zaujímavé a prednes profesora bol podmanivý.“

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D. – tvůrce a vyučující předmětu CORE003
Ukázka z prezentace, archiv předmětu CORE003

„Předmět je mojí srdeční záležitostí.“

RNDr. Mgr. Michal Bittner, Ph.D.

CORE075 Do světa biomolekul

I na běžného smrtelníka mimo biologické obory občas vybafnou povědomé, ale ne zcela jasné pojmy jako sekvenování DNA, virus či struktura proteinu – jsou neodvratně součástí našeho každodenního života. Při debatě nad výzvou k vytváření předmětů společného univerzitního základu odborníky na ústavu NCBR napadlo využít jejich expertízy a sestavit předmět, který by posluchače provedl světem biomolekul a přidal těm povědomým pojmům něco málo hloubky a kontextu. Tak vznikl předmět Do světa biomolekul (CORE075).

Vyučující chtějí využít středoškolského vzdělání posluchačů a popularizačního přístupu k tomu, aby si předmět opravdu mohl zapsat kdokoliv se zájmem o molekulovou podstatu živého světa. Kurz je založen na výkladu jednotlivých témat, jako jsou různé typy biomolekul a jejich role v živých systémech, jak se tyto molekuly studují a co nám ono studium může říci o živém světě, včetně toho, jak asi živý svět na Zemi vznikl. Cílem je organicky spojit nezbytnou míru poznatků s jejich reflexí. „Chceme studenty nechat, aby si sami utřídili obraz světa biomolekul prostřednictvím otázek a diskuze, a tím poznali, jak jsou významné pro život každého člověka, nejen odborníků,” říká doc. Mgr. Jan Havliš, Dr., jeden z přednášejících předmětu, který doufá, že kombinace zajímavých témat a otevřeného přístupu přispěje k tomu, že se to vyučujícím zadaří.

Do světa biomolekul, ilustrační obrázek

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info