Pedagogická komunikace

2 kredity

XS152, podzimní semestr

2 hodiny týdně, zápočet

24. 1. 2022 Mgr. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu.

Co se dozvíte?

Obsahem předmětu je pedagogická komunikace a tzv. dialogický přístup k vyučování – dozvíte se a na vlastní kůži si vyzkoušíte, jak lze ve výuce rozvíjet komunikaci. Zjistíte, jak pokládat otázky, nakládat s odpovědí, dávat zpětnou vazbu a jak zajistit, že vaše výuka nebude jen o monologu učitele, ale aktivním zapojením žáků.

Jak samotný předmět probíhá?

V úvodu vás čeká několik teoretičtějších hodin, ve kterých ale nebudete jen poslouchat výklad, sami se budete do komunikace zapojovat. Seznámíte se se základními principy dialogického vyučování, které následně aplikujete ve svém výstupu, kde si nabyté znalosti můžete vyzkoušet, a pak k němu dostáváte zpětnou vazbu. Pro úspěšné ukončení předmětu tedy musíte absolvovat výstup a napsat k němu jednostránkovou reflexi.

Proč si vybrat právě tento předmět?

Předmět je vhodný pro ty, kteří chtějí vylepšit své schopnosti řídit a rozvíjet komunikaci ve výuce. Je jedno, jestli si se studenty v hodinách povídáte běžně, nebo je to vaše slabá stránka. Každý si zde přijde na své. Po absolvování předmětu dostanete nástroje k tomu, abyste se i do budoucna jako učitelé rozvíjeli a budete vědět, jak správně reagovat na žáky a jak je zapojit a aktivizovat. Předmět se tak stává velmi užitečným.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info