Učitel jako designer interiéru

Rozhlížíš se po třídě, ve které učíš, a přemýšlíš nad tím, jak ji uspořádat? Jak co nejlépe uzpůsobit prostor, aby se v něm studentům efektivně učilo a tobě pohodlně vyučovalo? Dobře děláš!

28. 2. 2022 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Vhodné uspořádání prostoru totiž funguje jako podpora výuky, která pak může být daleko efektivnější, než kdyby se význam této komponenty ignoroval. Každý učitel by měl při své výuce brát v potaz, zda uspořádání třídy (postavení lavic, židlí, nasměrování a vzájemné posazení žáků) napomáhá dosažení jeho cílů.

Nejedná se jen o nějaký výmysl, věc má svou podporu i ve výsledcích vědeckých prací. Například Barrett et al (2015) potvrdili ve své studii vliv prostředí na učení žáků. Je tedy více než na místě nenechat při vyučování toto téma stranou a přiznat prostoru významný potenciál podílet se na efektivitě vyučování.

Lavice do tvaru písmene U

Nejdůvěrnější zkušenost má pravděpodobně většina z nás, ať už je pro nás studium věcí minulosti či současnosti, se sezením v řadách směrem k tabuli. Má to zaručeně co do činění s tím, že u nás stále drtivě převládá frontální výuka a pro tu je takovéto upořádání vhodné. Mají-li však být hodiny dynamičtější a zahrnovat také učení se od svých spolužáků, práci v malých skupinkách nebo diskusi celého třídního kolektivu, naráží tato frontální „klasika“ na své limity.

McNamara & Waugh (1993) považují uspořádání lavic do tvaru písmeno U, za nejefektivnější způsob uspořádání prostoru vůbec. Zdůvodňují to tím, že takovéto rozmístění umožňuje jak individuální, tak skupinový i hromadný vyučovací styl, aniž by se muselo pokaždé složitě manipulovat s nábytkem. Žáci dobře vidí na sebe navzájem i na učitele, který má o tom, co se ve třídě děje, dobrý přehled.

Přehlížené rozměry prostoru

Kromě úvah nad vhodnou 2D kompozicí, může být přínosné si uvědomit, že třída není placka, ale má i vertikální rozměr. Na zdi učeben jsou často vyvěšovány hotové práce žáků nebo schémata související s vyučovanými tématy. Na tom není nic špatného, ale nebylo by zajímavější a možná i zábavnější využít zdí jako ploch, na které by žáci mohli psát, kreslit, lepit nebo špendlit či zaznamenávat vlastní pokroky? Na stěnách tříd (nebo i chodeb) by se tak mohlo učení žáků přímo odehrávat.

S digitálními technologiemi vchází do tříd ještě úplně nový prostor – virtuální. A tak by bylo dobré, kdyby do něj žáci měli přístup. Jednou ze známých variant může být třeba využití bezplatné webové služby Google Classroom, která umožňuje komunikovat, sdílet materiály nebo zadávat úkoly. Pro tvorbu online myšlenkových map, které je následně možné ukládat, sdílet v týmu i tisknout, může být inspirativní využít online aplikaci Bubbl.us.

Zahraniční i domácí příklady netradičních řešení

Takzvaná Future Classroom Lab (FCL), neboli třída budoucnosti, je prostorový koncept, který společně navrhlo 34 Evropských ministerstev školství. Rozděluje třídu do šesti učebních zón a technologických nástrojů se v ní nachází celá řada. Model takové třídy je možné navštívit v Bruselu, nicméně tento koncept už zavedla řada škol například v Portugalsku, u nás mají třídu ve stylu FCL na Základní škole Dr. Edvarda Beneše v Praze-Čakovicích. Nábytek a technologie navržené pro takovéto třídy jsou poměrně drahou záležitostí, a ne všechny školy si je mohou dovolit. S prostorem je ale možné pracovat i za využití běžného třídního vybavení. 

Dobrým příkladem netradičního řešení problému je učebna J4 v prostorách Přírodovědecké fakulty na Kotlářské ulici. Lavice v učebně nejsou klasicky v řadách, ale těsně po obvodu, což uvolňuje středový prostor. Tam se mohou provádět aktivity, které vyžadují více místa. Zároveň nic nebrání práci ve skupinách, diskuzi v „účku“ nebo výkladu. Způsob, jakým je prostor v J4 vyřešen, může být cennou inspirací pro všechny, kteří chtějí v tomto ohledu vnášet do vzdělávání nové přístupy, které nemusí být vůbec otázkou peněz, ale spíše přemýšlivosti a kreativity.

Zdroje:

Barrett P., Davides F., Zhang Y. & Barrett L. 2015: The impact of classroom design on pupils´ learning: Final results of a holistic, multi-level analysis. Building and Environment 89: 118-133.

McNamara D. R. & Waugh D.G. 1993: Classroom Organisation: a discussion of grouping strategies in the light of the ´Three Wise Men´s´ report. School Organization 13:1: 41-50.

Neumajer O. 2019: Třída budoucnosti jako koncept práce s prostorem ve třídě. Dostupné z https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/22009/TRIDA-BUDOUCNOSTI-JAKO-KONCEPT-PRACE-S-PROSTOREM-VE-TRIDE.html. Verze z 21. 2. 2022.

Sucháček P. 2015: Co by měl každý učitel vědět o upořádání třídy. Dostupné z https://www.em.muni.cz/vite/6618-co-by-mel-kazdy-ucitel-vedet-o-usporadani-tridy. Verze z 21. 2. 2022.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info