Učebnice matematiky ve Francii

Zajímá Vás, jak se vyučuje matematika jinde ve světě? Necháváte se rádi inspirovat druhými? Chcete si rozšířit obzory a zjistit, jak fungují učební systémy v jiných zemích Evropy? Pro začátek si můžete přečíst bakalářskou práci, která se věnuje srovnání českého a francouzského učebního systému s důrazem na rozdíly ve výuce matematiky a koncepci středoškolských učebnic.

17. 2. 2023 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Každá země má svou osobitou a jedinečnou kulturu, historii, vánoční zvyky a také vzdělávací systém. Český vzdělávací systém většina z nás důvěrně zná. Prošli jsme si ním, zažili jsme ho naplno. Některé okamžiky z let strávených ve školních lavicí se nám zapsaly hluboko do paměti, ať už patří ke šťastným momentům nebo ke vzpomínkám toho nejhoršího druhu.

Ale co učební systémy ostatních zemí? V těch už se tak snadno neorientujeme. Přesto jejich znalost může být cennou inspirací pro všechny učitele, kterým není jedno, jak svou práci dělají.

Iveta Němcová se v rámci své bakalářské práce zaměřila na srovnání učebního systému České a Francouzské republiky. Za cíl si dala porovnání především způsobu výuky matematiky v obou zemích. Toto srovnání prováděla na třech úrovních.

Nejprve porovnala samotné výukové osnovy matematiky pro jednotlivé ročníky čtyřletého gymnázia a francouzského ekvivalentu lycée général. Osnovy v obou zemích se zásadním způsobem lišily. Objevovaly se v nich sice podobná témata, ale často byla zařazována do jiných ročníků, učena v jiném pořadí a tématům byl přikládán různý důraz.

V další části se autorka věnovala, jak ostatně napovídá název její práce, srovnání učebnic. Za tímto účelem vybrala řadu českých učebnic od nakladatelství Prometheus a francouzskou řadu od nakladatelství Hyperbole Math a zkoumala, jak se liší jejich struktura a design.

V poslední části si Iveta Němcová vybrala několik dílčích témat ze středoškolského kurikula matematiky a zaměřila se na konkrétní odlišnosti v jejich výuce. Většina srovnávaných témat by se dala zařadit do matematické disciplíny Analýza a nauka o funkcích, například definice a graf funkce, vlastnosti funkcí, derivace, limita a vyšetřování průběhu funkce.

Tato práce čtenáře nejen seznámí s hlavními rysy francouzského učebního systému, ale především ukazuje, jak ke konkrétním matematických tématům přistupují jinde a inspiruje ke zvážení nejlepších cest, jak předat učivo žákům.

Plný text práce je dostupný zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info