GeoGebra na střední škole

Hledáte inspiraci pro zpestření hodin matematiky? Vytváříte rádi mezipředmětové vazby? Chcete své žáky učit nejen vědomosti, ale také praktické dovednosti? Diplomová práce GeoGebra na střední škole ukazuje, jakým způsobem je možné žáky seznámit s programem GeoGebra, jeho základními funkcemi a využitím pro studium různých matematických témat.

29. 8. 2022 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Diplomová práce Lucie Vytlačilové se zabývá programem GeoGebra a jeho využitím ve výuce.

Práce je rozdělena do tří dílčích kapitol.

V první z nich autorka představuje rakouské učebnice Mathematik verstehen Geogebra. Jedná se o řadu 4 učebnic rakouského nakladatelství Österreichischer Bundesverlag, které pojednávají o matematickém softwaru GeoGebra. Představují základní funkce a aplikace tohoto softwaru a jejich praktické využití v hodinách matematiky na středních školách a víceletých gymnáziích.

Druhá kapitola je bližším představením samotného softwaru a dostupných aplikacích jednak pro počítače, ale také pro mobilní telefony a tablety. Prochází jednotlivá okna, ovládací prvky a správu uživatelského profilu.

Poslední kapitola je představením výukových materiálů, které Lucie Vytlačilová v rámci své diplomové práce vytvořila. Materiály jsou dostupné přímo na webové platformě GeoGebry a jsou rozdělený do tří skupin podle jejich typu:

  • Prvním typem jsou kvízy, které zpracovávají téma goniometrických funkcí.
  • Druhým typem připravených materiálů jsou pracovní listy. Ty je možné otevřít nejen ve webovém rozhraní, ale také si je zdarma stáhnout ve formě pdf dokumentu. Zpracovávají různá matematická témata přes stereometrii, analytickou geometrii až k diferenciálnímu a integrálnímu počtu.
  • Posledním typem jsou cvičení, které je vhodné použít jako domácí úkol k procvičení probíraného tématu nebo třeba jako úlohu pro rychlé a šikovné žáky přímo ve výuce. Tematicky cvičení zasahují do nejrůznějších oblastí matematiky a jejich aplikací.

Užitečné odkazy

Rakouské učebnice je možné zakoupit a prohlédnout na tomto odkazu

Učebnice si lze také zapůjčit v knihovně Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info