Badatelsky a aplikačně zaměřená výuka diferenciálního počtu na SŠ

Zajímají vás různé netradiční přístupy a metody ve výuce? Chcete, aby žáci lépe pochopili, co jsou to funkce a k čemu jsou dobré? Rádi byste svým žákům ukázali, kde všude mohou nabyté znalosti uplatnit? Alžběta Pospíšilová se ve své bakalářské práce zaměřila na téma funkcí, limity a derivace a vytvořila materiály, které umožňují vést výuku badatelským přístupem s důrazem na jejich aplikaci.

8. 9. 2022 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Jedním ze současných pedagogických trendů je badatelsky orientovaná výuka. Učitel, který tento přístup uplatňuje, se snaží, aby si žáci mohli na nové poznatky a informace přijít sami. Nepředkládá třídě hotové učivo, ale vhodně zvolenými metodami, příklady a návodnými otázkami ji vede k „objevení“ nového. Nejčastěji se tento přístup aplikuje při výuce přírodních věd.

Alžběta Pospíšilová se ve své bakalářské práci zaměřila na využití tohoto přístupu ve výuce matematiky. Vybrala si 3 středoškolská témata, kterými jsou funkce, limita a derivace. Každému z uvedených témat věnuje jednu kapitolu své práce. Ke každému tématu zpracovala několik pracovních listů, včetně jejich komentáře pro učitele, které uplatňují badatelský přístup.

Jeden z pracovních listů ke každému tématu slouží k domácí přípravě studentů na hodiny, další pracovní listy přinášejí početní a aplikační úlohy. Každý pracovní list je podrobně rozebrán v práci a doplněn vysvětlivkami pro učitele. V přílohách se nachází verze pro žáky, která je připravena k tisku a přímému použití v hodině.

Autorka práce si klade za cíl, aby žáky nejprve seznámila obecněji s problematikou a tématem a na názorných příkladech jim předala hlavní principy a metody. Teprve po předání intuitivního a názorného vysvětlení přichází s korektními matematickými pojmy a definicemi. Pomocí dobře zvolených příkladů, úkolů a otázek, tak leccos žáci mohou sami pochopit a uvědomit si a teprve potom vyučující přidá jejich porozumění pojmy a vzorečky.

Velký důraz kladla Alžběta Pospíšilová také na aplikaci nabytých matematických znalostí a jejich uplatnění při řešení reálných problémů. Tématu využití znalosti derivace věnuje celý jeden pracovní list v závěrečné kapitole své práce.

Všechny vytvořené materiály jsou volně přístupné v textu bakalářské práce a je možné je využít ve výuce nebo se jimi inspirovat.

Celý text práce


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info