Regionální případové studie - Karlovarsko

Na konci jarního semestru se skupina studentů geografických oborů zúčastnila terénní exkurze do Karlovarského kraje. Terénní výuka proběhla pod vedením RNDr. Vladimíra Herbera, CSc. v rámci předmětů Z0028 Regionální případové studie, určené pro studenty učitelství geografie, a Z0064 Regionální geografické případové studie, určené pro studenty fyzické a sociální geografie.

9. 12. 2022 Kristýna Pecinová žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Z0028 Regionální případové studieZ0064 Regionální geografické případové studie jsou povinnými předměty pro studenty mateřských geografických oborů, kterými jsou Fyzická geografie, Sociální geografie a Učitelství geografie a kartografie pro střední školy. Uskupení studentů na terénním cvičení bývá tedy různorodé, neboť se ho účastní studenti druhých ročníků odborného geografického bakalářského studia a studenti prvního ročníku magisterského studia učitelství. Hlavními cíli těchto předmětů je prakticky ověřit získané poznatky a dovednosti v terénu, podporovat týmovou i individuální činnost a připravit studenty na odbornou praxi. V rámci předmětu se zpracovává individuální referát a dva skupinové projekty. Každoročně exkurze probíhá během pěti dnů na konci jarního semestru, zkoumané lokality se však mění. Tento rok se studenti geografických oborů v čele s RNDr. Vladimírem Herberem, CSc. vydali objevovat Karlovarský kraj.

Terénní cvičení se konalo v týdnu od 16. do 20. 5. 2022. Program exkurze byl opravdu pestrý, v plánu bylo poznávání mnoha měst i přírodních zajímavostí a krajiny. V pondělí ráno se studenti sešli v Brně u Janáčkova divadla, odkud se přichystaným autobusem vypravili na druhý konec republiky. I přes neplánovanou zastávku v Bernarticích se podařilo odpoledne dorazit do Karlových Varů, kde proběhla exkurze městem a prezentovali se první referáty. Následně se pokračovalo do obce Pernink, kam se studenti vraceli každý den po celou dobu exkurze, jelikož zde bylo zajištěno ubytování.

Karlovy Vary
Božídarská rašeliniště

Úterní program byl opravdu nabitý. Z Perninku se vyrazilo do Horní Blatné, odkud se i přes nepřízeň počasí studenti vydali na pěší trasu kolem přírodní památky Vlčí jámy, které jsou pozůstatkem místní důlní činnosti, až dorazili k Blatenskému příkopu. Následně program pokračoval směrem na Božídarská rašeliniště a Boží Dar – nejvýše položené město České republiky a významné letní i zimní turistické středisko Krušných hor. V rámci této cesty studenti zavítali i na nejvyšší vrchol Karlovarského kraje – Klínovec. Posledním bodem úterního dne bylo město Jáchymov. Během celého dne opět probíhaly prezentace referátů a sbírala se data ke skupinovým projektům.

Ve středu byl stěžejním bodem exkurze Cheb, kdy se studenti věnovali geografii tohoto města a opět probíhal sběr dat pro skupinové projekty. Odpoledne pak byla příležitost objevovat krásy NPR Soos a Františkových Lázní. NPR Soos (přezdívaná „český Yellowstone“ díky vyvěrání řady minerálních pramenů a oxidu uhličitého v tzv. mofetách) sklidila u mnoha studentů opravdu úspěch, důkazem jsou i slova Bc. Štěpánky Pecenové: „Během terénního cvičení jsme navštívili spoustu zajímavých lokalit. Avšak místo, které mě zaujalo nejvíce je NPR Soos. Tato lokalita je velice ojedinělá a pro nás z Jihomoravského kraje je to vzácnost. Ráda se sem v budoucnu vrátím.“ Pomyslnou tečkou za středeční výpravou pak byla procházka na Komorní hůrku – nejmladší sopku na území Českého masivu.

NPR Soos
CHKO Slavkovský les, Dominova skalka

Jelikož je Karlovarský kraj proslulý nejen lázeňstvím, ale i těžbou hnědého uhlí, tak ve čtvrtek nemohla chybět zastávka v Sokolovské pánvi, kde studenti mohli na vlastní oči pozorovat, jaký obrovský zásah do krajiny těžba hnědého uhlí představuje. Proto je třeba následně krajinu rekultivovat. Příkladem rekultivace může být např. jezero Medard, kdy byla krajina po konci těžby postupně přeměněna v jezero. Další zastávkou byla obec Prameny a jako poslední si studenti prošli pěší trasy v CHKO Slavkovský les.

V pátek už výprava směřovala zpátky na Brněnsko, po cestě zpět ještě proběhlo pár zastávek, ale vzhledem k dlouhé cestě a páteční dopravě už nebyly nijak dlouhé.

Celkově exkurzi studenti hodnotí převážně kladně. Bc. Zuzana Žáčková říká: Terénní exkurze po Karlovarském kraji pro mě byla přínosem především proto, že jsme měli možnost podívat se na místa, kam bychom se sami běžně nevydali, a navíc vše propojit s teoretickými znalostmi o dané oblasti. Exkurze se mi moc líbila jak vybranými lokalitami, tak organizací a doprovodnými výklady, které měl připraven jak vyučující, tak sami studenti.“

Exkurze sice nebyla zaměřená vyloženě na přípravu na učitelské povolání, neboť zde byli i studenti neučitelských oborů, ale přínos i v této oblasti určitě měla. To potvrzuje i Bc. Adéla Kozlová svými slovy: „Terénní cvičení mělo pro učitelskou praxi bezesporu přínos. O tomto regionu máme často předsudky, žijeme v mylné domněnce, že je zde pouze těžba, není zde moc přírodních lokalit a je to zde těžbou poničeno. Během terénního cvičení jsme však zjistili, že tomu tak není, viděli jsme také pro turisty lákavé lokality, o kterých budeme moci říct žákům ve škole. Můžeme tím změnit pohled žáků na tento region.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info