Rašeliniště jako modelový didaktický systém

„Rašeliniště představují modelový didaktický systém, na kterém můžeme demonstrovat vědomosti různých dílčích oborů, zpravidla vyučovaných v samostatných předmětech,” uvádí Michal Hájek ve své nové příručce, která primárně vznikla jako výukový materiál pro střední školy. Určitě ale zaujme i čtenáře z řad široké veřejnosti, které zajímají odpovědi na otázky: co jsou to rašeliniště, jaké hlavní typy rašelinišť najdeme v České republice, k čemu jsou rašeliniště dobrá a proč bychom je měli chránit?

31. 5. 2023 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Titulní strana příručky

Překonat bariéry jednotlivých školních předmětů a propojit jejich témata bývá často složitý úkon. Pomoci může kvalitně zpracovaný výukový materiál, jako je například příručka s názvem Rašeliniště od prof. Mgr. Michala Hájka, Ph.D. – vedoucího pracovní skupiny Ekologie rašelinišť při Ústavu botaniky a zoologie, Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Tento zhruba třiceti stránkový materiál seznámí žáky, studenty a další čtenáře s problematikou rašelinišť. Text propojuje náplň různých předmětů, jmenovitě biologii (botanika, zoologie, mikrobiologie), ekologii, chemii (organická i anorganická), zeměpis (geologická minulost Země) a dějepis (vztah člověka k přírodě v historických i prehistorických obdobích). Kromě základních vědomostí o rašeliništích přináší i nové poznatky a spoustu podnětů k zamyšlení. Prostě a jednoduše, v příručce najdete vše, co byste o rašeliništích měli vědět. Například se dozvíte, že rašeliniště poutají 2-3× více uhlíku než tropické deštné lesy a mohou proto zásadně ovlivnit průběh klimatické změny.

Hájek M. (2022). Tyto soubory jsou publikovány pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

„Kdyby se všechna rašelina na rašeliništích Země teď rozložila, tak se koncentrace uhlíku v atmosféře zdvojnásobí; zatím se lidskou činností jeho koncentrace zvýšila jen asi o 20 %.“

Michal Hájek

Zdroje

  • Hájek M. (2022) Rašeliniště – souhrn pro středoškolské učitele. Ústav botaniky a zoologie, Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita, Brno.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info