Reflexe asistentské praxe

1 kredit

XS220, podzimní i jarní semestr

1 hodina týdně, zápočet

14. 3. 2022 Bc. studium

Bez popisku

 

Podívejte se na předmět v ISu.

Co se dozvíte? 

Už římský filosof Cicero kdysi poznamenal, že „každý člověk chybuje, ale jen hlupák v chybách setrvává“. Tento citát každý zná, ale někdy může být těžké poznat, co bylo vlastně tou chybou. Tento předmět vás naučí zpětně nahlížet na dění ve školních hodinách, které jste vedli nebo jim přihlíželi při asistentské praxi. Dozvíte se, jak úspěšně pozorovat a pojmenovávat, co se ve školní třídě vlastně děje, a to jak z pohledu učitele a žáka, tak z pohledu dalších zúčastněných aktérů jako např. rodičů žáků anebo provázejících učitelů. Absolvováním předmětu dostanete příležitost osvojit si dovednost reflexe, která se dá nejlépe přirovnat k „pohledu do myslánky“ (jakou měl Albus Brumbál v Harrym Potterovi), a to především cestou reflektivního psaní a řízené reflexe ve skupině. Vše směřuje k přemýšlení nad tím, co můžete jako učitelé z hlediska svých kompetencí udělat příště jinak, abys přispěli k lepšímu učení svých žáků.

Jak samotný předmět probíhá?

Předmět absolvujete ve stejné době, ve které vykonáváte asistentskou praxi na jedné z brněnských škol. Začátkem kurzu obdržíte stylový reflektivní deník (odkaz na Harryho Pottera nebyl zvolen náhodně), pomocí něhož cestou reflektivního psaní pronikáte pod povrch dění v hodinách, které v rámci praxe vedete nebo jim přihlížíte. Během lekcí vám tyto zápisy slouží k tomu, abyste si situace mohli zpětně vybavit a sdílet je s ostatními (tato paralela ala myslánka musí každého milovníka světa čar a kouzel minimálně zahřát u srdce). Ale čáry stranou, toto sdílení (nejčastěji ve dvojici) opravdu, reálně a bez nadsázky napomáhá k utřídění myšlenek, zvlášť když jsou oba aktéři dialogu vedeni k nehodnotícímu naslouchání.

V hodinách se pracuje také s kompetencemi, které by měli dobří učitelé mít. Je jich tolik, že se vám z nich napoprvé bezradností téměř zatočí hlava, to si ale lektoři dobře uvědomují a povedou vás k tomu, abyste se v daný čas zaměřovali vždy jen na dvě z nich.

K čemu vám bude absolvování předmětu užitečné?

Reflektování je cenným zdrojem podnětů pro zlepšení toho, jak učíte. Pomůže vám uvědomit si hodnotu zkušeností, které jste ve školní třídě zažili. Mimo to dostanete příležitost sdílet radosti i strasti učitele-začátečníka v bezpečném a podporujícím prostředí.

Mám-li přidat osobní zkušenost, tak mě tento předmět pomohl uvědomit si, že vzpomínky nemáme od toho, abychom je zamkli někam do černé skříňky našich myslí a radši na ně pro klid svého ega rychle zapomněli, ale od toho, abychom se tomu, co se stalo, přišli na kloub a poučili se pro dobro příštích příležitostí. Není podle mě vůbec přehnané říct, že kromě cesty k učitelskému růstu nabízí tento předmět také určitou inspiraci k růstu osobnostnímu. A tak doporučuji vydolovat z každé hodiny tohoto předmětu maximum, protože věřím že je opravdu přínosný. Jak pro naše budoucí studenty, tak pro nás samotné a naše okolí.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info