Inspiratorium pro učitele

 2 kredity

XS020, podzimní semestr

 2 hodiny týdně, zápočet 

8. 2. 2022 Bc. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu.

Co se dozvíte?

Poznatky, které si z hodin odnesete, jsou něco jako zlatá pravidla pro dobrou výuku. Ale nečekejte, že vám je někdo nadiktuje! Naopak. Na základě různých aktivit budete sami diskutovat o tom, jak klást ve třídě dobré otázky, jak dát efektivní zpětnou vazbu, jak vytvořit podporující klima, srozumitelně vysvětlovat, kdy jsou studenti motivováni nebo jak si udržet pozornost žáků.

Jak samotný předmět probíhá?

V menších skupinách, kde konečně poznáte své spolužáky! Budete totiž společně pracovat - srozumitelně znázorňovat velká čísla nebo podle dostupných zdrojů vysvětlovat smrt Jana Masaryka. Střídavě budete prožívat aktivity v roli žáků a následně je analyzovat z pohledu učitelů. Mimo hodin občas zhlédnete nějaké inspirativní video, napíšete pár vět o aplikaci výukové metody ve vašem předmětu a připravíte a odučíte jeden krátký výstup v hodině.

Proč si vybrat právě tento předmět?

Lepší jednou zažít než tisíckrát slyšet. Přesně to můžete od Inspiratoria očekávat. Vyučující tohoto předmětu skvěle ovládají různé pedagogické přístupy. Můžete se tedy těšit, že prožijete dobře odučené hodiny, kterými se budete moct inspirovat pro vlastní výuku.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info