Jak oživit distanční výuku?

V době online výuky se hodí mít po ruce nějakou aplikaci, která výuku zpestří a žáky aktivizuje. S ostatními studenty učitelství jsme sestavili seznam takřka většiny nejznámějších a nejpoužívanějších online pomůcek. Nezapomínejme však, že méně je více.

31. 3. 2021 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Testování

 • Kahoot –  zábavná forma testování

https://kahoot.it/
Pomocí Kahootu lze ověřovat znalosti žáků zábavnou formou. V základní verzi nabízí několik typů otázek (true/false, testové otázky) a umožňuje žákům soutěžit mezi sebou. Dramatická hudba na pozadí celé aktivity rozhodně motivuje i méně zaujaté žáky. Jednotlivé soubory otázek lze sdílet s ostatními učiteli.

 • Quizizz - zábavná forma testování

https://quizizz.com/ 
Quiziz představuje opět aplikaci pro tvorbu zábavných testů. Žáci mohou testem procházet samostatně, nebo společně formou soutěže. Narozdíl od Kahootu však jde propojit s Google učebnou. Podrobnější info: https://www.tybrdo.cz/informatika/zabavne-kvizy-s-quizizz-ziskaly-nove-funkce-a-nyni-umi-i-integraci-s-google-classroom

 • Škola s nadhledem – úkoly (nejen) na interaktivní tabuli

https://www.skolasnadhledem.cz/game/1936 
Jedná se o web poskytující úkoly na interaktivní tabuli. Jsou zde různé doplňovačky, obrázky k popisu (např. části buňky), či otázky typu „true/false“. Dokonce zde lze najít pdf s pracovními listy ke konkrétnímu tématu. Tuto platformu můžete využít jak v offline výuce, tak ve výuce distanční.

 • Umíme fakta – doplňovačky, křížovky, soutěže, pexesa apod.

https://www.umimefakta.cz/ 
Jedná se o doplňovačky, křížovky, soutěže, pexesa, rozhodovačky, slepé mapy, příběhy, odkrývačky. Žáci mohou plnit úkoly jednotlivě, nebo mezi sebou soutěžit. Lze také vytvořit online třídu s nástěnkou, kam učitel zadává konkrétní úlohy ke splnění. Program mu spolehlivě seřadí, kdo kdy a jak úspěšně úkol splnil. Web zahrnuje široké spektrum témat z fyziky, biologie, matematiky, a dalších předmětů.

 • Google formuláře

https://www.google.com/forms/about/
Google formuláře jsou velmi užitečný nástroj pro ověřování znalostí žáků. Formulář nejen, že má široké spektrum typů otázek od výběru z možností přes stručnou či dlouhou odpověď po složité zaškrtávací tabulky. Výhod formulářů je mnoho: možnost zobrazení hodnotících grafů, vytipování tří nejtěžších otázek, možnost vyexpedovat excelovou tabulku se všemi výsledky, ale též možnost propojit je s Google učebnami a následně importovat hodnocení úkolu jednotlivým žákům rychle a efektivně. Ty lze v učebně následně komentovat a ukládat si komentáře do „banky komentářů“, aby učitel nemusel tytéž poznámky psát stále dokola např. u opakovaných chyb.
Školy, které spravují Chromebooky, mají dokonce možnost ve formulářích při písemce zakázat otevírání jiných oken.

 • Seterra – zeměpisné kvízy

https://online.seterra.com/cs
Velice sympatické procvičování zeměpisných znalostí pomocí slepých map apod.

 • Únikovky (nejen) v Google dokumentech a v Google Slides

Dalším naším tipem pro vás budou únikové hry, pomocí nichž lze naučit zábavně snad i to nejvíc nezáživné učivo. Žáci jsou motivováni snahou uniknout z místnosti. Cílem je postupně na základě informací získaných během hry poskládat dohromady určitý kód či klíčové slovo a pomocí něj „uniknout z místnosti“, nebo splnit svou misi.
Videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=jjKkmRdQ8ac
Velmi podrobné informace, další videonávody a shrnutí: http://hravadejeprava.blogspot.com/2020/11/unikovky-online-jak-na-ne-mate-totiz.html

Digitální tabule

 • Jamboard

https://jamboard.google.com/
Jedná se o produkt Googlu, který tedy lze nejlépe využít v Google učebně, stejně tak je ale možné používat jej i při výuce pomocí zoomu a v dalších aplikacích. Jamboard by se dal popsat jako nepopsaný list – něco mezi wordem a powerpointem. Jamboard by se dal zařadit nejen jako digitální tabule, ale též k vytváření myšlenkových map, k tvoření seřazovacích či doplňovacích cvičení apod.

 • Whiteboard

https://whiteboard.fi/
Elektronická tabule, která umožňuje nejen sdílení studentům, ale lze též úkoly, obrázky či rovnice zde vytvořené při výuce následně uložit a sdílet s žáky.

 • Collboard

https://collboard.com/
Taktéž elektronická tabule. Se studenty můžete sdílet tabuli buďto v režimu zobrazení (pouze pro sledování), nebo jim umožnit na tabuli taktéž pracovat.

 • Classroomscreen

https://classroomscreen.com/
Velmi intuitivní mapa, kde jsou užitečné nástroje jako stopky, časovač, házení kostkami, losovač vložených jmen, hodiny, kreslící nástroje, semafor, „oddělovač činností“ se třemi možnostmi (společná práce, ticho, naslouchání, zeptej se souseda).

Kreativní ověřování znalostí

 • Flippity

https://www.flippity.net/
Tvorba velmi různorodých online cvičení - únikovky, virtuální šibenice, spojování obrázků s texty, pexesa a další.
Videonávod: https://www.youtube.com/watch?v=xGg0ck9Kheo
Online workshop Flippity (nejen) ve výuce zeměpisu: https://www.youtube.com/watch?v=Ymld3ibwfow

 • Learning apps

https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
Podobná platforma jako Flippity - lze zde tvořit spojovací úlohy, křížovky, pexesa a další. Zároveň je možnost již vytvořené materiály sdílet mezi učiteli navzájem, proto je web už nyní plný množství úkolů do biologie, chemie, fyziky, zeměpisu i ostatních předmětů.

 • Mindmapy aplikace

https://app.wisemapping.com/
https://go.gliffy.com/go/
Myšlenkové mapy jsou využívány právě pro grafické třídění informací nebo vlastních myšlenek. Děje se tak pomocí výběru klíčových slov, ty mohou být doplněny obrázky. Říká se, že se tak zapojuje i druhá méně využívaná hemisféra. Rozhodně ale tento způsob práce propojuje učivo úplně nečekaným způsobem a probouzí ve studentech kreativitu, též vlastní iniciativu. Lze jej velmi dobře využít pro shrnutí učiva - v onlinu ideálně tak, že vytvoříte mapu, exportujete ji (nebo použijete PrintScren) a přenesete žákům do jamboardu.

 • Facebook

https://www.classtools.net/FB/home-page?fbclid=IwAR0_T4u3HsLUkKHeZbHKxjIRz0FcH1P0JNE2o_F5LCEMSUfYTXqZB2zhylE
S žáky lze namísto nudných testů vytvořit v rámci daného učiva „fakebookové profily“ shrnující učivo. Někdo by mohl namítat, že tato platforma se hodí spíše do politologie, literatury, dějepisu, či hudební výchovy, kde budou žáci vytvářet profily Johna Lennona či Abrahama Lincolna. Stejně tak lze ale rozdat žákům do skupin k nastudování skupiny organismů (ploštěnce, žahavce, hlísty) a následně je nechat vytvářet profily jednotlivých zástupců organismů. Nejde o klasický facebook, ale pouze webovou stránku, kde přímo žák vkládá obrázky na místo profilové fotografie, vytváří příspěvky a následně pomocí odkazu a hesla sdílí s ostatními. Profily lze poté využít i v písemce např. otázkou: „Co by na profilu tasemnice určitě nemohlo být?“ (správná odpověď: Vztahy - hledám samečka. Tasemnice jsou totiž hermafrodité).

Konkrétní příklad využití s tasemnicí:
Profil tasemnice - https://www.classtools.net/FB/1271-VWEfG5 (heslo: tasemnice)

Rozdělování žáků do menších skupin

Rozdělování žáků do menších skupin je klíčovým bodem pro zapojení všech členů třídy, obzvláště u tříd s 30 lidmi. Bohužel ne všechny programy, s nimiž na školách pracujeme, mají v sobě zahrnutou možnost automaticky vytvářet podskupiny a žáky do nich v průběhu hodiny rozdělovat. Jmenujme tedy některé z programů, které tuto schopnost mají, a též způsoby, jak těchto „breakout roomů“  docílit i pomocí jiných platforem.

 • Zoom breakout rooms
 • MS Teams
 • Google Meet - právě v Google Meetech je potřeba vytvořit dokument/powerpoint s pomocnými odkazy s dalšími Meety. Na tyto odkazy poté žáci po vyzvání přecházejí. Jinou možností je odkazy na Meety pro menší skupinku vložit přímo do materiálů Google učebny.

Hlasování

 • Zoom poll

Hlasovací systém v rámci aplikace zoom.

 • Socrative - hlasovací systém

https://www.socrative.com/
Socrative je jednoduchý a přímočarý hlasovací nástroj, který lze využít pro oživení jak offline výuky, tak onlinu. Studenti mohou hlasovat pro nejlepší výkon svých spolužáků apod. Vyučující vždy vytvoří hlasovací místnost, studenti se do ní pomocí jeho jména (či jiného smluveného hesla) přihlásí, zadají své jméno a mohou hlasovat.

Sdílení informací navíc, zajímavostí

 • Padlet – Online nástěnka

https://padlet.com/dashboard
Padlet je online nástěnka, kde lze sdílet videa, obrázky, krátké texty, odkazy na stránky či malovat obrázky vlastní. Příspěvky je možné dokonce likovat a komentovat, není třeba nějakého přihlašování studentů. Nástěnku je možné mít strukturovaně rozdělenou do přehledných sloupců nebo kreativně umísťovat příspěvky, kam je zrovna potřeba.

Dotazníky

 • Survio

https://www.survio.com/cs/
Zde lze vytvořit dotazníky a nechat je vyhodnotit žáky.

Virtuální prostředí pro výuku

 • Gather town

https://gather.town/
Aplikace funguje jako virtuální svět, kde jsou místnosti s řadou využití - konferenční místnost umožňuje všem zúčastněným poslouchat jednoho přednášejícího, místnost, kde se všichni baví, nebo místnost, kde je pro komunikaci potřeba dostat se se svým panáčkem do blízkosti jiného. Žáci se do sdíleného prostoru dostanou jednoduše přes „invite link“.
Jediná nevhoda je, že aplikace je zdarma pouze pro skupinu 25 žáků.
Více podrobných informací najdete zde: https://zachranzemepis.cz/gather-town-virtualni-svet-pro-online-vyuku/?fbclid=IwAR1r8irerw4SunMsbKBkAXBF3GsIFK3vfynlA7I9qKR4vHs9pPkFlTT9214

 • Wonder

https://www.wonder.me/
Wonder je podobná aplikace jako Gather Town, avšak prostor sdílený s žáky není rozdělen na různé místnosti. Žáci se do aplikace taktéž připojují přes zvací link.

 

Zdroje:

https://dejtemipevnybod.cz/
https://www.tybrdo.cz/informatika/
https://zachranzemepis.cz/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info