Praktikum z učitelské matematiky

1 kredit

MUC73, jarní semestr; MUC74, podzimní semestr

1 hodina týdně, zápočet za aktivní účast

24. 5. 2023 Vojtěch Frybert Bc. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu: MUC73, MUC74

Praktika ze středoškolské matematiky nemají žádné prerekvizity. Předměty jsou otevřeny studentům programu Matematika se zaměřením na vzdělávání. Praktikum z učitelské matematiky 1 je určeno studentům druhého semestru, Praktikum z učitelské matematiky 2 je určeno studentům třetího semestru a není nutné mít absolvované nejdříve první praktikum.

Co se dozvíte?

Stručnou odpovědí (a přitom velmi komplexní a docela významově hlubokou) na tuto otázku by bylo nejspíš: „Kdo se mnou studuje?“ Jedním z mnoha cílů praktika je totiž seznámení se se svými spolužáky. Zároveň budete společně debatovat například o tom, jak by měl vypadat dobrý učitel nebo proč se vlastně učíme odborné partie matematiky, když je ve své středoškolské praxi ve finále stejně většinou nevyužijeme.

Primární náplní praktika je ovšem procvičení a pochopení látky, která se stihla probrat v uplynulém týdnu na odborných matematických předmětech. Přímo od svých spolužáků se tedy dozvíte třeba to, jak funguje přechod od báze k bázi, jak se sčítá nekonečná řada, jak narýsovat úkol z konstrukční geometrie nebo jak vysvětlit kombinatoriku šestiletému dítěti. Když ovšem nikdo ze spolužáků neví, situaci vždy zachrání vyučující, která ráda pomůže problém objasnit.

V neposlední řadě se také můžete zamyslet (ať už společně nebo individuálně) i nad tím, jak je složen třídní kolektiv, jak jej učitel vnímá a jak s ním může manipulovat.

Dalo by se vlastně říct, že se dozvíte to, co se dozvědět chcete, jelikož témata na jednotlivé týdny si vybíráte právě vy. Jedná se vlastně takový podpůrný předmět ve studiu matematiky.

Jak samotný předmět probíhá?

Ve většině týdnů se jedná o koncept skupinového doučování, kde se ale doučujeme všichni navzájem. Podmínkou udělení zápočtu je aktivní účast. Aktivity, které se pro získání zápočtu sledují, se liší napříč oběma praktiky. V praxi to znamená, že si zaznačujete do své kartičky, zda jste například vyjádřili nesouhlas s některým z vyřčených tvrzení, či jste se postavili za tvrzení spolužáka, nebo jestli jste představovali některou z rolí ve školní třídě.

Pokud se řeší nějaké opravdu náročné téma, je dobré ho něčím odlehčit. V tento moment pak většinou přichází zajímavá aktivita na ozvláštnění. Může to být třeba řízená diskuze matematického rázu, kdy vám byl přidělen názor, nebo ukázka kreativní metody, kterou potom budete moci i vy sami použít v hodinách matematiky.

Proč si vybrat právě tento předmět?

Ne vždy se podaří, že si se svými spolužáky z matematiky najdete volné okno v rozvrhu, kde byste se mohli sejít, zprvu poznat, později pak rozebrat, co vám dělá problémy a společně se pobavit. I to, kromě již výše zmíněného, by mohlo být důvodem si praktikum z učitelské matematiky zapsat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info