O kvalitě současné výuky matematiky

Přemýšlíte o výuce matematiky na českých školách? Zajímá vás názor odborníků na kvalitu výuky? Chcete se dozvědět něco o výzvách, kterým české školství v oblasti matematiky čelí? Docent Eduard Fuchs, který je dlouholetým pracovníkem Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, v rozhovoru pro Český rozhlas odkrývá svůj pohled na toto téma.

9. 6. 2022 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. je pedagogem Přírodovědecké fakulty, konkrétně Ústavu matematiky a statistiky. Mezi předměty, které vyučuje patří například kombinatorika, teorie množin nebo historie matematiky. Je členem Jednoty českých matematiků a fyziků, společnosti, která sdružuje vědce, pedagogiky i laické matematiky a fyziky. Kromě těchto aktivit vydal řadu učebnic a odborných knih.

Hlasatel Českého rozhlasu Jan Burda s doc. Fuchsem v rozhovoru otevírá téma kvality výuky matematiky v českém školství. Debata začíná u tématu státní maturity z matematiky, pokračuje přes výukou na středních a základních školách až k rozvíjení matematického a logického myšlení v předškolním vzdělávání. V závěru je stav českého školního vzdělávacího systému v oblasti matematiky krátce srovnáván s jinými evropskými zeměmi.

Docent Fuchs v rozhovoru dále zmiňuje fakt, že v průběhu školních let ztrácí matematika u žáků na oblibě. V první a druhé třídě matematika patří k nejoblíbenějším předmětům, ale s přibývajícími roky se z ní stává předmět obávaný, který má ráda jen hrstka studentů. Jednou z příčin tohoto fenoménu vidí v tom, že v matematice více než v ostatních předmětech na sebe jednotlivá vyučovaná témata navazují, a tak pokud žákovi něco uteče v nižších ročnících, těžko se tento handicap později dohání. Tím se také vytváří velké rozdíly mezi studenty na středních školách, podle toho, jak se lišila výuka matematiky na základních školách. Doc. Fuchs tak klade velký důraz na to, že pro celkovou kvalitu matematického vzdělávání je potřeba učit ji co nejlépe už od nejnižších ročníků.

Je toho mnoho, co by bylo možné zlepšit či změnit a je jasné, že takové proměny nelze dosáhnout vytvořením nových učebnic nebo použitím jedné konkrétní výukové metody. Vzdělávání v oblasti matematiky je podobně jako vzdělávání v jakémkoli jiném oboru silně individuální záležitost, každý učitel má své silné a slabé stránky, stejně jako každý žák a je tedy potřeba především pokračovat ve snaze výuku zlepšovat a proměňovat.

Celý rozhovor je dostupný na stránkách Českého rozhlasu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info