Popularizace matematiky

2 kredity

MUC72, podzimní semestr

2 hodiny cvičení týdně, vypracování projektu

10. 2. 2023 Anna Vejmělková Martin Břeň Bc. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu: MUC72.

Popularizace matematiky nemá žádné prerekvizity. Předmět je otevřen studentům programu Matematika se zaměřením na vzdělávání.

Co se dozvíte?

Téměř každý učitel se potýká s některou z těchto otázek: Jak mám žáky nadchnout pro svůj obor? Jak můžu nesnášený předmět proměnit v předmět oblíbený? Jak ho mohu popularizovat?

Učitelé matematiky stojí před dvakrát tak těžkým úkolem. Často musí nejprve zlomit odpor a zmenšit strach, který tento předmět v hlavách žáků vyvolává, a pak teprve mohou zaujmout a nadchnout. Navíc, narozdíl od ostatních přírodních věd, matematici jen těžko mohou předvést nějaký efektní pokus plný nebezpečných chemikálií nejrůznějších barev, vůní a atraktivních reakcí. Je vůbec možné popularizovat matematiku?

Myslím, že i to byl jeden z impulzů, který vedl ke vzniku nového předmětu. Popularizace matematiky je jedním z povinně volitelných předmětů učitelského studia matematiky, který poprvé proběhl v podzimním semestru roku 2022. Jak název předmětu napovídá, zaměřuje se na hledání odpovědi, zda a jak je možné popularizovat matematiku.

Jak samotný předmět probíhá?

V první části semestru probíhá společná výuka. V rámci ní se studenti seznámí s některými zdroji, které se popularizací matematiky zabývají, ať už se jedná o zdroje ve formě knih či youtube kanálů. V hodinách je také prostor na společnou diskusi.

V druhé části semestru studenti vypracovávají vlastní projekt, který má zpracovat nápad na nový způsob popularizace matematiky. Mohou na něm pracovat individuálně či ve skupinách. Na zpracování projektu mají studenti přibližně měsíc. Na jeho konci své projekty prezentují ostatním.

Proč si vybrat právě tento předmět?

Za celý semestr se vytvoří celá řada zajímavých a inspirativních projektů. Někteří se rozhodli pro vymýšlení hry, jejíž úkoly zpracovávaly nějaké matematické téma, jiní se rozhodli propojit matematiku a umění. Mezi projekty se tak objevilo několik matematických básní, písně, tanec a dokonce i obraz. Další zpracovali nějaké matematické téma, které je praktické a žáci se s ním setkávají běžně v životě. Nechyběly samozřejmě ani projekty, které se zabývaly popularizací matematiky na sociálních sítích, ať už formou příspěvků na instagramu či videí na TikToku.

Předmět byl tak zajímavým exkurzem do tématu popularizace matematiky a mohl studenty podnítit a inspirovat k dalšímu přemýšlení, jak se zhostit tohoto nelehkého úkolu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info