Motivační a aplikační úlohy z geometrie na SŠ

Máte rádi geometrii? Mrzí vás, že tato matematická disciplína nepatří mezi oblíbená témata jak u žáků, tak učitelů? Rádi byste zpestřili výuku tohoto předmětu něčím zajímavým a neobvyklým? Alexandra Zemeková ve své bakalářské práci představuje sérii pracovních listů, které se věnují neotřelým a inovativním úlohám ze středoškolské geometrie.

29. 9. 2022 Anna Vejmělková učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Ať už je geometrie vaše oblíbené téma nebo ne, patří toto odvětví matematiky ke středoškolskému učivu podobně jako logaritmické rovnice, goniometrické funkce a další. Často se stává, že žáky geometrické úlohy nebaví, nezajímají je a uniká jim jejich přesah a aplikace při řešení například technických problémů. Alexandru Zemekovou naopak geometrie vždy bavila, a proto se rozhodla se jí věnovat také v rámci své bakalářské práce.

Stěžejní částí její práce jsou pracovní listy, ve kterých připravila žákům na středních školách různé zajímavé a netypické geometrické úlohy. Tyto pracovní listy se věnují dvěma tématům. Těmito tématy je tzv. origami geometrie a dále souvislosti mezi výtvarným uměním a geometrií. Každému z témat věnuje jednu kapitolu.

První kapitola obsahuje teoretický úvod, ve kterém jsou představeny základní axiomy origami geometrie. Inspirací pro vznik origami geometrie bylo japonské umění skládání rozličných tvarů a vzorů z papíru bez použití lepidla či nůžek. Ve 20. století bylo toto umění propojené s matematikou a vznikla tak origami geometrie. Ta se od euklidovské geometrie odlišuje a umožňuje řešení některých geometrických úloh, které v klasické (tedy euklidovské) geometrii nejsou řešitelné.

První kapitola obsahuje celkem 6 pracovních listů:

  • Tečna k parabole
  • Trisekce úhlu
  • Rozdělení papíru na pětiny
  • Miura-ori, poskládání papíru jediným tahem
  • Důkaz Pythagorovy věty
  • Konstrukce pravidelného sedmiúhelníku

Druhá kapitola se věnuje souvislosti výtvarného umění s matematikou a upozorňuje na skryté spojitosti mezi těmito obory. V teoretickém úvodu je objasněno několik pojmů z oblasti výtvarného umění (ornament, teselace, volné rovnoběžné promítání) a je ukázána jejich souvislost s geometrií.

V druhé kapitole se nachází celkově 4 pracovní listy zabývající se těmito pojmy:

  • Ornament
  • Teselace
  • Zobrazování útvarů ve volném rovnoběžném promítání
  • Čtvercová síť

V bakalářské práci jsou všechny pracovní listy důkladně rozebrány a popsány. V samotném textu se nachází verze pracovních listů pro učitele. Verze pro studenty jsou dostupné v přílohách práce.

Celý text práce je ve slovenském jazyce

Verze pracovních listů pro studenty (taktéž ve slovenském jazyce)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info