Úvod do tajemství map a GIS* - online

*GIS - geografické informační systémy

2 kredity / předmět

 ZX404 jarní (někdy i podzimní) semestr

 online výuka, zápočet

3. 5. 2023 Štěpánka Pecenová Mgr. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu: ZX404

Co se dozvíte?

Cílem předmětu je seznámit studenty negeografických oborů se základní teorií a praxí tvorby map v GIS (ArcMap a ArcScene) a probudit v nich zájem o tvorbu vlastních map. Po absolvování předmětu studenti ovládají prostředí programů GIS a jsou schopni vytvořit základní typy map (např. mapu zvoleného okresu včetně všech kartografických náležitostí: nadpis, měřítko, legenda, mapové pole a tiráž). Součástí předmětu je také seznámení s pokročilými analýzami v GIS.

Jak samostatný předmět probíhá?

Předmět je založen na studiu interaktivní osnovy, vypracování zadaných 3 praktických cvičení a jejich odevzdání do odevzdávárny. K získání zápočtu je nutné mít všechna cvičení schválena od vyučujícího. Pokud má vyučující k vypracování cvičení nějaké výhrady, napíše je do poznámkového bloku. Student poté podle poznámek vyučujícího cvičení opraví a znovu odevzdá. Pro realizaci tohoto předmětu je nezbytný program ArcGIS. ArcGIS si mohou studenti zdarma nainstalovat na svůj počítač (více informací o instalaci zde: https://it.muni.cz/sluzby/software/esri-arcgis), nebo mohou využít počítače v univerzitních studovnách, kde je již tento program nainstalován.

Je pouze na Vás, zda cvičení vypracujete na začátku semestru, v jeho průběhu, nebo až ke konci. Jediné, na co je potřeba myslet je, že v případě nespokojenosti vyučujícího s Vámi vytvořeným cvičením Vám může cvičení vrátit (i několikrát) k opravě a tuto opravu musíte stihnout do konce semestru, aby Vám mohl být udělen zápočet.

Proč si vybrat zrovna tento předmět?

Baví Vás práce na počítači a vždy Vás fascinovala data vizualizovaná v mapách? Pak je tento předmět vhodný právě pro Vás! Předmět je ideální k získání základních dovedností tvorby map v programech GIS. Vytvořené mapy je možné dále využívat i v jiných oborech nebo při psaní závěrečné práce. Předmět je určen pouze k základnímu seznámení s GIS, a proto si jej nemohou zapsat odborní geografové ani kartografové.

Pro studenty učitelského magisterského studia se předmět nachází v Přírodovědném bloku povinně volitelných předmětů, kde je třeba úspěšně absolvovat alespoň 2 z 9 předmětů.

Výhodou zapsání předmětu pro Vás může být také online realizace - závisí zcela na Vás, kdy se budete plnění úkolů věnovat. Pokud při vypracovávání zadaných cvičení narazíte na jakýkoli problém, je možné domluvit si konzultaci s vyučujícím.

Co si o předmětu myslí jeho studenti?

Bc. Martina Drahošová říká: „Pro studenty negeografických oborů se zpočátku může zdát, že je předmět náročný. Přesto není třeba se děsit, v interaktivní osnově je připraven podrobný návod, jak postupovat. Odměnou za Vaši práci pak budou vlastnoručně vyrobené mapy, u nichž si můžete vyhrát s designem. Kromě lidí, kteří by se chtěli dozvědět něco o tvorbě map, najdou v předmětu vyžití i kreativní duše. “

 

Ukázky studenty vytvořených mapových materiálů:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info