Klimatické změny

5 kreditů

ZX401, jarní semestr

3 hodiny týdně, zkouška

19. 5. 2023 Kristýna Pecinová Bc. studium Mgr. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu: ZX401

Pro zápis předmětu Klimatické změny musíte mít získáno alespoň 20 kreditů a být studentem jednoho z mateřských oborů, kterých je celkem 7 a vždy se jedná o obory s učitelským zaměřením. Pokud nejste studenti učitelství, a přece byste měli o témata v osnově zájem, existuje řešení i pro vás. Lze buď požádat o výjimku zápisu předmětu či si předmět zapsat pod jiným kódem v rámci společného univerzitního základu (tzv. CORE předměty – Klimatické změny najdete pod kódem CORE027 – přednášky bez semináře).

Co se dozvíte?

Předmět vás provede víceméně celou problematikou klimatu a klimatické změny. Je samozřejmé, že klimatická změna je tak komplexní fenomén, že nelze obsáhnout všechna témata, která s tímto pojmem souvisí a ne u všeho lze zacházet do úplných podrobností. Předmět však poskytne základní přehled o klimatické změně a o souvisejících faktorech. Nejdříve se seznámíte s klimatickým systémem, složením atmosféry a procesy, které v ní probíhají. Následně zjistíte, co je to skleníkový efekt a jak souvisí s oteplováním naší planety. Pochopíte, jak důležitý je pro život na Zemi uhlík a uhlíkový cyklus, jakým způsobem do něj zasahuje člověk a jaký vliv to má na klimatickou změnu. Přiblížíte si klimatické modely a klimatické scénáře, u kterých vždy existuje několik variant. Je důležité si uvědomit, že vědci zabývající se klimatickou změnou nemají za úkol předpovědět budoucnost – to ani nejde – jejich cílem je však předložit několik možných scénářů změn klimatu s pravděpodobnými dopady, které s sebou přinesou. Poté je na nás, jakým způsobem s tím jako společnost naložíme. Dozvíte se něco i o změnách klimatu v minulosti, o vybraných kolísáních klimatu a o tom, jak se tyto změny v minulosti liší od té současné. Povíte si o dopadech klimatické změny, získáte přehled o konferencích týkajících se klimatu a o možnostech mitigace a adaptace na změny klimatu. Nakonec budete diskutovat o nejistotách a rizicích, které s tímto tématem souvisí.

Jak samotný předmět probíhá?

Výuka je rozdělena na dvouhodinovou přednášku a hodinový seminář/cvičení. Přednáška probíhá formou frontální výuky, ale ze strany vyučujících jsou poměrně často směřovány otázky ke studentům a zároveň studenti mají kdykoliv možnost se na cokoliv zeptat, ať už osobně, či přes QR kód, který je každou hodinu k dispozici. Pokud to jde, vyučující se snaží výuku obohatit o zajímavé pokusy k tématu, které mohou sloužit i jako inspirace pro to, jak přiblížit témata klimatické změny žákům na středních či základních školách. Často je výklad doprovázen i naučnými videy.

Jedna hodina týdně je věnována cvičení z tohoto předmětu. K tomu se vyjádřila Bc. Michaela Sedláčková, která předmět absolvuje na jaře 2023: „Seminár predmetu Klimatické zmeny mi toho priniesol viac ako som si na začiatku semestru myslela. Počas semináru riešime ľahké úlohy s klimatickou tematikou, učíme sa čítať v grafoch či interaktívnych stránkach, ktoré vždy ilustrujú učivo z prednášky. Pre mňa osobne je najcennejšie zoznámenie sa s internetovými stránkami, ktoré som ani netušila, že existujú, nakoľko majú presah do každodenného života a v zmätku klimatických hoaxov a správ vytrhnutých z kontextu, sú zdrojom vierohodných informácii.“

Proč si vybrat zrovna tento předmět?

Je prokázáno, že současná klimatická změna je způsobena vlivem člověka. A člověk je jediný, kdo s klimatickou změnou může pracovat, pokusit se jí v určitých rovinách přizpůsobit, či se snažit o zmírnění jejích důsledků. Je potřeba začít vychovávat novou generaci lidí, kteří budou lépe chápat, co klimatickou změnu způsobuje, jaké jsou její pozitivní, ale především negativní dopady a co je potřeba dělat, aby se zamezilo nejhorším predikovaným scénářům. Je důležité bojovat za větší informovanost společnosti, zároveň však nešířit paniku a snažit se o klimatické změně diskutovat racionálně bez zbytečně nafouklých emocí. A vše může začít právě u vás, jakožto studentů učitelství a budoucích pedagogů!

Bc. Vanda Ivana Pivarníková, studentka učitelství historie, geografie a kartografie pro střední školy, hodnotí předmět následovně: „Klimatické zmeny som mala na jaro 2022. Chodila som iba na úvodné prednášky, následne sa mi to krylo s pedagogickou praxou, a tak som stíhala chodiť iba na cvičenia. Cvika boli naozaj super, za mňa asi najlepšie za celé štúdium. Väčšinou nás tam bolo tak 6, takže keď sme debatovali o nejakej téme, bolo veľa miesta na to sa vyjádriť. Obsah cvičení bol pre mňa ako budúcu učiteľku veľmi prínosný. Zoznámili sme sa s rôznymi stránkami a mapovými portálmi, ktoré viem využiť vo výuke. Sama som už na jednej hodine využila infografiku od Fakta o klimatu a študentom sa to veľmi páčilo. Predmet ma dosť inšpiroval v tom, že sa viac zaujímam o klimatickú zmenu, konkrétne o to, ako sa prejavuje na určitých regiónoch a prepája v sebe fyzickú a socioekonomickú geografiu (napr. tornádo v Kentucky alebo heat waves v Anglicku). Aj vďaka predmetu som si uvedomila, že by som vo svojej výuke chcela klimatickej zmene venovať podstatne viac času, ako je to z mojej skúsenosti zvykom.“


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info