Didaktika fyziky 2

3 kredity

F8642, jarní semestr

3 hodiny týdně, kolokvium

12. 6. 2023 Mgr. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISu: F8642

Didaktika fyziky 2 volně navazuje na Didaktiku fyziky 1, dají se ale zapsat nezávisle na sobě. Ani jeden z předmětů nemá žádné prerekvizity a jsou otevřeny studentům libovolného oboru.

Co se dozvíte?

V tomto předmětu získáte přehled o obsahu učiva fyziky na gymnáziích. Dostanete také spoustu praktických rad od středoškolského učitele. 

Například se dozvíte, jakým způsobem by si měl učitel rozvrhnout čas, jak pracovat s rodiči, kolik peněz učitelé vydělávají a za co jsou jaké příplatky. Dále se můžete inspirovat, jak lze žáky správně motivovat, jakým způsobem lze pracovat s nadanými žáky a kde vzít inspiraci pro svůj výklad. V neposlední řadě zjistíte, jak se mění role učitele ve třídě a proč je nutné nechávat žáky pracovat samostatně.

Jak samotný předmět probíhá?

Stejně jako Didaktika fyziky 1 i Didaktika fyziky 2 probíhá v učebně fyziky brněnského gymnázia, kde máte k dispozici řadu fyzikálních pomůcek. Celá výuka je interaktivní, všichni účastníci jsou do výuky aktivně zapojeni.

Na začátku semestru dostanou studenti dokument s různými fyzikálními tématy a ke každému mají soubor otázek a příkladů. Před každou hodinou se s učitelem domluví, která témata se budou probírat příště, a mají tak možnost se na hodinu předem připravit. Každá hodina začíná úvodní debatou na různá pedagogická témata. Učitel i studenti si sdělují své zkušenosti. V druhé části pak společně prochází jednotlivé okruhy ze středoškolské fyziky.

Předmět je ukončen závěrečným testem, ve kterém studenti odpovídají na 10 krátkých otázek, a následně v ústní části popisují učiteli vzorovou hodinu fyziky, kterou si sami připravili.

Proč si vybrat právě tento předmět?

V rámci základního kurzu fyziky, tedy všech odborných předmětů bakalářského studia, získáte spoustu odborných znalostí, a tak snadno zapomenete, jaká je vlastně úroveň fyziky na střední škole. V tomto předmětu se však věnujete přímo tomu, co budete jednou předávat svým žákům, a konečně získáte jistotu a cvik ve fyzice na úrovni gymnázií.

Tento předmět je pro budoucí učitele fyziky povinný, ale na své si přijde každý, kdo chce znovu navštívit školní prostředí a zopakovat si něco ze středoškolské fyziky. Dostanete se do příjemného prostředí, kde se lépe seznámíte se svými spolužáky i s vyučujícím. Navíc si při otevřených debatách zlepšíte své komunikační a argumentační dovednosti a utřídíte si myšlenky ohledně své vlastní budoucí výuky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info