Zahraniční stáž na Manchesterskou univerzitu, červen 2023

V rámci projektu Zkvalitnění a Inovace Přípravy budoucích učitelů na MUNI (ZIP MUNI) byla v termínu 11. – 16. 6. 2023 realizována zahraniční stáž na Manchesterskou univerzitu (The University of Manchester) ve Velké Británii. Hlavním cílem stáže bylo poznat edukační prostředí ve Velké Británii. Jednak stran přírodovědné výuky (tedy výuky chemie, biologie a fyziky) na středních školách, ale také s ohledem na pregraduální přípravu budoucích učitelů přírodních věd na univerzitách.

20. 12. 2023 Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Hlavní vchod Manchesterské univerzity

Stáž se konala pod vedením dr. Veroniky Švandové, která má na starost přípravu budoucích učitelů chemie na PřF MU. Zahraniční cesty se zúčastnil devítičlenný tým v pestrém složení od akademických pracovníků univerzity až po její studenty. Z řad zaměstnanců Přírodovědecké fakulty se krom zmíněné doktorky Švandové stáže účastnily ještě dvě další vyučující. Byly to doktorka Jana Kubrická, která na naší fakultě vyučuje anglický jazyk (nejen) budoucí učitele přírodních věd, a magistra Hana Tesák Vrtala, koordinátorka pedagogicko-psychologického základu učitelských studií a lektorka komunikačních a reflektivních předmětů pro studenty učitelství. Důležitou součásti týmu i byly dvě středoškolské učitelky, magistry Jana Pučová a Dagmar Šašinková, které vyučují na Gymnáziu Brno-Bystrc. Ze studentů PřF MU se stáže účastnili doktorský student didaktiky chemie magistr Patrik Pospíšil, dále dvě magisterské studentky učitelství bakalářky Kateřina Jarolímková a Kateřina Buchlovská a také bakalářský student učitelství Martin Rozsypal.

Obr. 1a: Společná fotografie před Manchesterskou katedrálou
Obr. 1b: Společná fotografie před Rutherfordovou budovou

Po příletu, ubytování a krátké prohlídce centra města přišel na řadu naplánovaný program našeho studijního pobytu ve Velké Británii. Začátek programu zahrnoval prohlídku významných výukových a vzdělávacích institucí v Manchesteru. Navštívili jsme proto Science and Industry Museum, kde jsme mohli kromě klasické výstavy vidět i interaktivní science centrum. Zde jsme měli možnost pozorovat, jak se místní žáci zábavnou formou vzdělávají. Další důležitou zastávkou na naší poznávací cestě byla také knihovna Manchesterské univerzity.

Obr. 2a: Interaktivní science centrum
Obr. 2b: Hmotnostní spektrometr vystavený v Scince and Industry Museum

Následujícím bodem programu bylo setkání s akademiky z hostitelské univerzity na Manchesterském institutu vzdělávání. Na vzájemné představení navazovala diskuse s jednotlivými akademickými pracovníky, jejímž cílem bylo přiblížit nám pedagogický výzkum, který se na Manchesterské univerzitě realizuje. Z uvedených oblastí může být zmíněna výzkumná spolupráce univerzity se základními a středními školami, kdy jsou učitelé z praxe přímo zapojeni do akčního výzkumu na svých školách. Další přednáška se týkala metody „Lesson study“. Ta je založená na podrobné přípravě chystané výuky a důkladné reflexi po její realizaci. Na univerzitě slouží jako nástroj profesionálního rozvoje budoucích učitelů. Jedna z diskusí se také týkala výuky klimatické změny a s ní souvisejících otázek a témat.

Obr. 3a: Historické budovy Manchesterské univerzity
Obr. 3b: Diskuze s akademiky na Manchesterském institutu vzdělávání

Zcela zásadní část plánovaného programu byla návštěva dvou místních středních škol. Konkrétně se jednalo o Trinity Church of England High School a Loreto Grammar School. Zde jsme měli možnost pozorovat žáky přímo při výuce přírodovědných předmětů, vidět prostřední školy a vybavení učeben, diskutovat s učiteli, studenty učitelství na praxi i se samotnými žáky (např. při navštívení environmentálně zaměřeného kroužku The Planet protectors). Měli jsme tak unikátní příležitost nahlédnout do výukového procesu na dvou různých středních školách a udělat si obrázek o výuce přírodních věd ve Velké Británii a srovnat ji s výukovou praxí v České republice. Následně vždy ještě proběhlo shrnutí zkušeností z návštěvy obou zmíněných škol v diskusi s akademikem z Manchesterské univerzity.

Obr. 4a: Trinity Church of England High School
Obr. 4b: Studentský zájmový spolek The Planet Protectors na Loreto Grammar School

Jako poslední bod formálního programu na Manchesterské univerzitě proběhla krátká konference s širší účastí zaměstnanců Manchesterského institutu vzdělávání. Zde jsme se např. dozvěděli více o vzdělávání budoucích učitelů v Anglii a problémech, které jsou s ním spojené. My jsme našim hostitelům naopak představili vzdělávací systém učitelů středních škol v České republice i naši vzdělávací soustavu jako takovou. Po skončení jednotlivých vstupů následovala diskuze o možných způsobech spolupráce v budoucnu a obecně o výstupech z realizované stáže. Náš studijní pobyt na Manchesterské univerzitě byl ukončen společnou neformální večeří.

Obr. 5a: Výhled na Manchester
Obr. 5b: Výhled na Manchester

Poslední den před odletem jsme ještě využili zbývající volný čas k návštěvě některých další zajímavých míst, která se v Manchesteru nacházejí. Jmenovitě Chetham's Library, nejstarší veřejně dostupnou knihovnu v anglicky mluvícím světě založenou v roce 1653. Neméně významnou byla i návštěva laboratoře Ernesta Rutherforda, který zde prováděl experimenty, jež prokázaly existenci atomového jádra.

Obr. 6a: Vnitřní prostory knihovny Chetham's Library
Obr. 6b: Rutherfordova laboratoř

I když by člověk neměl promlouvat za ostatní, tak myslím mohu říci, že zahraniční stáž na Manchesterskou univerzitu byla pro všechny její účastníky velmi přínosná a odnesli jsme si z této cesty mnoho zkušeností, které využijeme ve své pedagogické praxi.

Fotogalerie s dalšími snímky ze zahraničního pobytu:


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info