Účast na konferenci didaktiky přírodních věd DidSci 2023 v Krakově

Mezinárodní konference didaktiky přírodních věd Research in Didactics of the Sciences, zkráceně DidSci, se tradičně koná na konci června, a to buď v Česku, na Slovensku, nebo v Polsku. V letošním roce byla konference uspořádána pod záštitou Pedagogické univerzity v polském Krakově v termínu 26. - 28. 6. 2023. Této konference se také zúčastnila tříčlenná výprava didaktiků chemie z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

15. 10. 2023 Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Konference DidSci je určena primárně k prezentaci výsledků výzkumu v oblasti didaktiky přírodních věd, což zahrnuje didaktiku chemie, biologie a fyziky. Obsahem konference bylo nejen několik rozsáhlejších plenárních přednášek, ale především větší množství kratších vstupů představujících výsledky výzkumného snažení prezentujících autorů. Třetí variantou příspěvku byla tvorba posteru (tuto možnost jsme zvolili i my). Jako nosná témata byla pro letošní ročník vybrána: Rozvoj klíčových kompetencí, Nová média ve vzdělávání, Vzdělávání skrze média, Vzdělávání pro udržitelný rozvoj, Globální a lokální vzdělávací projektyTeoretické základy přírodovědného vzdělávání. Kompletní soupis všech příspěvků a jejich autorů mohou zájemci nalézt na webu konference DidSci 2023 v sekci Conference programme.

Zástupci PřF MU před Pedagogickou Univerzitou v Krakově

Naši fakultu na letošním ročníku DidSci reprezentovali tři zástupci z řad didaktiků chemie. Byli to dr. Veronika Švandová, dr. Jaromír Literák a doktorský student didaktiky chemie, Patrik Pospíšil. Prezentovaný příspěvek shrnoval výsledky případové studie zkoumající vlivy na úspěšnost studentů učitelství chemie u státní závěrečné zkoušky s důrazem na analýzu dopadů distančního vzdělávání (originální název práce je Pass rate of students of Chemistry Teaching at final state exam: Case study analysing influences on success rate of students with stress on distance learning during Covid-19 pandemic). Pro zájemce je vytvořený poster níže k nahlédnutí.

POSPÍŠIL, Patrik, ŠVANDOVÁ, Veronika, LITERÁK, Jaromír. Pass rate of students of Chemistry Teaching at final state exam: Case study analysing influences on success rate of students with stress on distance learning during Covid-19 pandemic (poster). 2023.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info