Setkání učitelů chemie, říjen 2023

V říjnu 2023 bylo na půdě Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně uspořádáno v pořadí už páté Setkání učitelů chemie. Tato akce již tradičně zahrnovala přednášky z oblasti speciální didaktiky chemie nejen pro studenty učitelství, ale i pro učitele z praxe.

30. 10. 2023 Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Mgr. Veronika Kyasová při své přednášce na téma Karboxylové kyseliny a jejich deriváty

Největší prostor byl věnován přednáškám zkušených učitelů chemie, kteří na naší fakultě spolupracují na výuce předmětů pro magisterské studenty učitelství chemie. Konkrétně se jedná o spolupráci na přednáškách a seminářích z Didaktiky chemie, o pomoc během Reflektivních seminářů a laboratorních cvičeních a vedení studentů na Pedagogických praxích. Tito učitelé ve svých vstupech obvykle představovali, jakým způsobem lze z hlediska obsahu, forem i metod přistupovat k výuce různých témat z chemie.

Po každé přednášce následovala diskuse, která nebyla zaměřena jen na samotný výstup, ale spíše měla za cíl širší zamyšlení nad možnými způsoby výuky dané oblasti učiva. Účelem této debaty bylo sdílení názorů a vlastních zkušeností z výuky s ostatními kolegy a studenty. Skrze nové podněty by tak mělo docházet k optimalizaci připravených výstupů pro výuku dalších ročníků didaktických předmětů.

Účastníci akce Setkání učitelů chemie 2023
Hlavní organizátorka celé akce, doktorka Veronika Švandová

Program akce byl rozdělen do více paralelních sekcí v závislosti na tom, na kterou cílovou skupinu se přednášky zaměřovaly. Primární rozdělení spočívalo v tom, zda byl výstup pro publikum složené ze začínajících magisterských studentů učitelství, nebo naopak z učitelů chemie, kteří již mají za sebou jistou výukovou praxi. Sekce pro studenty prvního magisterského ročníku se přednášky pokrývaly různé oblasti výuky chemie od obecné (Stavba atomu), přes anorganickou (Prvky 1. a 2. skupiny PSP), organickou (Úvod do organické chemie a uhlovodíky) až k biochemii (Aminokyseliny, peptidy a bílkoviny). Ze sekce pro druhý ročník magisterských studentů můžeme zmínit vstup Chemická olympiáda a popularizace chemie, či přednášku na téma Karboxylové kyseliny a jejich deriváty. Ve společné části byly na programu např. velmi aktuální vstupy nazvané Umělá inteligence jako nástroj učitele chemie a Kartičky na diferenciaci výuky – názvosloví, výpočty. Dále zde zazněla přednáška doc. Munzarové na téma Chemická vazba. Pro zájemce je kompletní program ke stažení a nahlédnutí níže.

Člen organizačního týmu akce Bc. Leoš Sáblík při svém vstupu Kartičky na diferenciaci výuky
Přednáška paní docentky Markéty Munzarové na téma Chemická vazba

Sobotního setkání navštívilo celkem 33 účastníků. Celá akce probíhala v příjemné a uvolněné atmosféře. Věříme, že pro účastníky i samotné přednášející mohlo být setkání obohacující. Zároveň doufáme, že skrze investované úsilí se bude dařit udržet výuky Didaktiky chemie kvalitní a pestrou a že tuto snahu studenti učitelství chemie ocení. Další Setkání učitelů chemie je plánováno na konec června 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info