Reorganizace výuky Didaktiky chemie

V letošním podzimním semestru 2021 probíhá reorganizace výuky Didaktiky chemie, stěžejního předmětu magisterského studia Učitelství chemie pro střední školy. Tato inovace se týká jak přednášky (C8715), tak i semináře (C8720).

23. 11. 2021 Patrik Pospíšil studenti učitelství

Fotografie z výuky semináře z didaktiky chemie

Přednášku z didaktiky chemie měl dlouhé roky na starost pan profesor Jaroslav Koča. Po jeho nenadálém úmrtí se přednášky ujala paní doktorka Veronika Švandová ve spolupráci s panem doktorem Jaromírem Literákem. Garantem předmětu se stal pan docent Marek Nečas.

S novými vyučujícími přišly logicky i jisté změny. To se týká jednak určitých modifikací předmětu po stránce obsahové, ale zároveň jde o úpravu celkové koncepce spočívající v zapojení vybraných středoškolských učitelů. Cílem je touto cestou studentům učitelství předat kromě teoretických znalostí i prakticky orientované rady a tipy, které budou vycházet z konkrétních zkušeností s výukou chemie na různých středních školách.

Paní doktorka Švandová má již poslední dva roky ve své režii doprovodný seminář. Ten vede ve spolupráci s dvěma učitelkami z praxe, paní magistrou Janou Pučovou, která vyučuje studenty na gymnáziu a s paní doktorkou Janou Hrubou, která má zkušenost s výukou žáků na škole základní. Technickou podporu v přednášce i semináři má na starosti začínající oborový didaktik chemie – Patrik Pospíšil.

V rámci už zmíněné snahy o větší zapojení středoškolských pedagogů jak do výuky semináře z didaktiky chemie, tak nově i do přednášky, byla zorganizována akce nazvaná Setkání učitelů chemie.

První setkání se konalo v sobotu 18. září, druhé pak v sobotu 13. listopadu. Odehrávaly se zde výstupy jednotlivých vyučujících, kteří byli osloveni ohledně spolupráce na konkrétních tématech ze speciální didaktiky chemie. Po každé přednášce následovala panelová diskuse, která se týkala nejen samotného výstupu, ale obecně probíhalo zamyšlení nad možnými způsoby výuky dané oblasti učiva. Účelem této debaty bylo sdílení názorů a vlastních zkušeností z výuky, jež mělo vést k optimalizaci připraveného výstupu pro inovované didaktické předměty.

Fotografie z prvního Setkání učitelů chemie

K nahlédnutí je Program prvního setkání i Program druhého setkání ve formátu PDF. V každém souboru naleznete seznam přednášejících a témat, na která byla při jednotlivých výstupech zaměřena pozornost.

Doufáme, že vynaložené úsilí se odrazí ve zkvalitnění a zpestření výuky Didaktiky chemie a že tuto snahu o nový přístup a oživení studenti učitelství chemie ocení.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info