Konference Učit se učit chemii, listopad 2019

V listopadu 2019 byla organizována dvoudenní akce pro učitele chemie a studenty učitelství. Konferenci organizoval Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

22. 11. 2019 Veronika Švandová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Akce byla koncipována jako dvoudenní kurz akreditovaný v rámci DVPP (dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků). První den proběhla řada přednášek, exkurzí a velmi cenná vzájemná výměna zkušeností mezi studenty a pedagogy.

Přednášky byly dvojího charakteru:

  • přednášky vědců, kteří srozumitelnou formou představili pokroky současné chemie a novinky, které mají uplatnění v praktickém životě nebo mají potenciál výrazně ovlivňovat lidskou společnost nebo životní prostředí (např. vývoj nových léčiv, radiochemie, biotechnologie, zpracování plastů a recyklace).
  • přednášky didaktiků a učitelů z praxe na aktuální témata didaktiky chemie (např. pravidla pro práci s chemickými látkami ve výuce na různých stupních škol, možnosti spolupráce ZŠ a SŠ učitelů chemie s VŠ, akce pořádané pro učitele chemie a studenty se zájmem o chemii).

Druhý den si účastníci/ce (po úvodní přednášce) sami vyzkoušeli řadu netradičních žákovských nebo demonstračních experimentů. Jednalo se především o motivační experimenty, které jsou nenáročné, využívají snadno dostupné látky (často přírodního původu nebo běžně užívané člověkem), které umožňují demonstrovat nejrůznější fenomény a mají multidisciplinární přesah.

Lektoři: Mgr. Veronika Kyasová (Gymnázium tř. Kpt. Jaroše Brno a externě Ústav chemie PřF MU), Mgr. Radek Matuška (Střední průmyslová škola chemická Brno a externě Ústav chemie PřF MU), dr. Václav Kubát (Gymnázium Tišnov a externě Ústav chemie PřF MU), dr. Jaromír Literák (Ústav chemie PřF MU), dr. Veronika Švandová (Ústav chemie PřF MU)

Prezentace z akce a návody na laboratorní cvičení jsou k dispozici ke stažení v učebních materiálech: 

konference-letak

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info