Exkurze do Motivujícího centra na SPŠCH

V rámci posledního loňského semináře z didaktiky chemie 15. prosince 2021 navštívili studenti učitelství v doprovodu paní doktorky Veroniky Švandové Přírodovědné motivující centrum na Střední průmyslové škole chemické v Brně.

23. 2. 2022 Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Fotografie modelu čističky odpadních vod

Motivující centrum nabízí možnost seznámit se s různými technickými zařízeními zábavnou a přitažlivou formou. Můžete zde totiž najít 3D interaktivní modely propojené s obslužným softwarem. Návštěvník Motivujícího centra si tak může vyzkoušet roli operátora těchto zařízení a pomocí dotykové obrazovky řídit jejich simulovaný provoz. V centru se nachází model jaderné elektrárny, čističky odpadních vod, pivovaru, spalovny komunálního odpadu, přečerpávací vodní elektrárny, rodinného domu a simulaci fotosyntézy.

Model spalovny komunálního odpadu
Model fotosyntézy
Model pivovaru

Na exkurzi nás po Motivujícím centru velice ochotně provázel pan Mgr. Vítězslav Klíma, vyučující na SPŠCH a zároveň absolvent učitelství na PřF MU z roku 2017. U každého modelu nám přiblížil výklad, kterým jednotlivé technické zařízení představuje při návštěvách žáků základních nebo středních škol. Také jsme dostali k nahlédnutí pracovní listy a další učební materiály, které se při exkurzích žáků rovněž využívají. Dále nám pan Klíma stručně nastínil, co vše je možné pomocí ovládacího softwaru na jednotlivých modelech demonstrovat. Na závěr jsme měli ještě čas si Motivující centrum projít samostatně a podrobněji si vyzkoušet ovládání modelů, které nás při společné prohlídce nejvíce zaujaly.

Výklad pana Mgr. Vítězslava Klímy při exkurzi
Studenti Didaktiky chemie při exkurzi
Model čističky odpadních vod

Detailnější informace o Přírodovědném motivujícím centru můžete nalézt přímo na webových stránkách SPŠCH Brno: https://www.spschbr.cz/cs/o-studiu/motivujici-centrum/

V případě, že by Vás oslovila možnost Motivující centrum se svými studenty navštívit, je možné kontaktovat ohledně domluvení exkurze paní Ing. Zdenku Kučerovou, zástupkyni ředitele, která má v gesci organizační oblast. Kontakt najdete na následující adrese: https://spschbr.cz/cs/informace-o-skole/


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info