Dny chemie

Středoškolákům, kteří by se rádi dozvěděli více o studiu chemie na Přírodovědecké fakultě MU a tématech výzkumu, nabízíme třídenní informačně-seznamovací akci Dny chemie.

3. 1. 2020 žáci ZŠ a SŠ

Bez popisku

Pro účastníky je připravena úvodní informační přednáška o MU, Přírodovědecké fakultě, organizaci studia a studijních oborech, středoškoláci si poté mohou prohlédnout výukové prostory, výukové i odborné laboratoře, seznámí se s odborným zaměřením jednotlivých výzkumných týmu. Účastníci si rovněž mohou vyzkoušet jednoduché chemické preparace a produkty reakcí charakterizovat pomocí rozličných fyzikálně-chemických metod. Součástí programu je také blok efektních demonstračních pokusů. 

Pro koho

Na Dny chemie se mohou přihlásit studenti středních škol, akce je určena především pro studenty posledních a předposledních ročníků. Účastníkům akce zajistíme oběd a účastníkům bydlícím dále od Brna jsme rovněž schopni zajistit bezplatné ubytování.

Počet účastníků je omezen, rozhoduje pořadí přijatých přihlášek. Akce se obvykle účastní 20-25 středoškoláků.

Kdy a kde

Každoročně obvykle začátkem září. Pozvánka s programem akce bývá s časovým předstihem zveřejňována na stránkách Přírodovědecké fakulty MU a Ústavu chemie

Akce probíhá v prostorách Univerzitního kampusu Bohunice. 

Přihláška

Zájemci se mohou hlásit Mgr. Jaromíru Literákovi, Ph.D. na adresu literak@chemi.muni.cz.

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info