Školní experimenty s vonnými látkami – bakalářská práce

V rámci bakalářské práce Simony Hanzlíkové jsou popsány dvě hlavní skupiny vonných látek – silice a estery. V praktické části se zabývá přípravou několika silic a různých esterů a popisuje i jejich následné využití pro aromatizaci mýdla či pro výrobu krému.

29. 2. 2024 Leoš Sáblík Anežka Hudecová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Bakalářská práce se zabývá chemií vůní. Kromě vzniku vůně i jejím vnímáním pomocí čichového ústrojí člověka. V práci popisuje blíže silice, několik metod získávání silic, estery a jejich možnosti přípravy.

Praktická část se zaměřuje na:

 • extrakci silic z aromatického koření, jehličí, pomerančové kůry za použití destilace s vodní parou (obr. 1 a obr. 2)
 • syntézu esterů
  • příprava ethyl-formiátu
  • příprava n-propyl-acetátu a ethyl-propanoátu
  • příprava oktyl-formiátu
Obr.1: Aparatura pro destilaci s vodní parou
Obr.2: Stříhání jehličí pro destilaci s vodní parou
 • syntézu c-nonalaktonu (obr.3)
  • v tomto případě byla použita speciální metoda přípravy, kdy byla nejdříve syntetizována kyselina non-3-enová a následně pomocí speciální vakuové destilace převedena na výsledný lakton
 • výrobu krému (obr.4)
 • aromatizace mýdla
Obr.3: Odstraňování nečistot vakuovou na aparatuře Kugelrohr
Obr. 4: Nalévání nepolární složky do kádinky s polární složkou při přípravě krému

Pokud Vás některý z pokusu zaujal a rádi byste jej vyzkoušeli se svými studenty, není nic jednoduššího než se na něj detailně podívat přímo v bakalářské práci Simony Hanzlíkové. Samozřejmě, že některé experimenty je nutné provádět se speciálním vybavením, ale většinu z těch, které jsou uvedené v této bakalářské práci, je možné využít i jako ukázku přípravy. Kromě samotné přípravy vonných látek je možné také tyto látky využít pro aromatizaci mýdel či pro výrobu krému. Takže zmíněné návody se mohou hodit i pro přírodovědné či chemické kroužky.

Zdroje:

   1. Envato elements. Scientific experiments in a chemistry laboratory. Colored liquids and test tube​. Dostupné z:https://elements.envato.com/pt-br/scientific-experiments-in-a-chemistry-lab-color-li-W8HKUH2
   2. PŘÍHODA, Jiří, Miloš ČERNÍK, Slávka JANKŮ a Jaromír LITERÁK. Laboratorní technika: Příručka pro začínajícího chemika. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210- 5820-0.
   3. HANZLÍKOVÁ,Simona. Stříhání jehličí pro destilaci. Školní experimenty s vonnými látkami. ©2021 [cit. 2024-01-10]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/wizqu/Hanzlikova-Skolni_experimenty_s_vonnymi_latkami.pdf
   4. HANZLÍKOVÁ,Simona.  Odstraňování nečistot vakuovou na aparatuře Kugelrohr. ©2021 [cit. 2024-01-10]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/wizqu/Hanzlikova-Skolni_experimenty_s_vonnymi_latkami.pdf
   5. HANZLÍKOVÁ,Simona. Nalévání nepolární složky do kádinky s polární složkou při přípravě krému. ©2021 [cit. 2024-01-10]. Dostupné z: https://is.muni.cz/auth/th/wizqu/Hanzlikova-Skolni_experimenty_s_vonnymi_latkami.pdf

HANZLÍKOVÁ, Simona, 2022. Školní experimenty s vonnými látkami [online]. B.m. [vid. 2024-02-20]. Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta. 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info