Na lovu: P-prvky

České školství je neslané, nemastné a sto let za opicemi. Cože? Udělejme přítrž tvrzením tohoto typu! Pojďme proti nim bojovat! Jak? Tím, že budeme ve výuce využívat moderní a aktuální výukové nástroje, například aktivitu Na lovu! Ale předem varuji, že pokud se pro tuto aktivitu rozhodnete, pravděpodobně poteče krev, slzy a pot!

31. 7. 2023 Jakub Fedra Anežka Hudecová Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Aktivita Na lovu je upravenou verzí stejnojmenné české televizní soutěže připravené dle licence britského pořadu The Chase. Oproti televiznímu vzoru je tento výukový nástroj zkrácen pouze na samotný Lov a Finálovou štvanici. Aktivita zabere přibližně 15 minut. Vyučující vystupuje jako moderátor.

Při hře proti sobě stojí skupina čtyř náhodně vylosovaných žáků (soutěžících) a jeden žák v roli Lovce. Je žádoucí, aby roli Lovce zastával žák, který má nejlepší průměr ze třídy nebo je aktivním řešitelem Chemické olympiády. Hra se skládá ze dvou kol. V prvním kole se konají duely, ve kterých se po jednom vystřídají všichni soutěžící. Soutěžící a Lovec zároveň odpovídají na uzavřené otázky s výběrem odpovědí A, B nebo C (zdvižením odpovídající papírové karty). Na odpověď mají oba pouze 5 vteřin, otázka se čte pouze jednou. V případě správné odpovědi se dotyčný posouvá o jedno pole vpřed (dolů). Úkolem soutěžícího je dostat se do záchranné zóny dřív než ho „dožene“ Lovec.

Grafické znázornění prvního kola aktivity

Pokud soutěžící úspěšně dorazí do záchranné zóny, tak postupuje do druhého kola – Finálové štvanice. V případě, že je na některém políčku chycen Lovcem, je eliminován a vypadává.

Finálová štvanice probíhá prostřednictvím dvou minutových bloků. První minuta patří výhradně přeživším soutěžícím, kteří se snaží správně zodpovědět co nejvíce otevřených otázek. Za každou správně zodpovězenou otázku dostávají soutěžící náskok jednoho pole před Lovcem. Tento náskok je navíc navýšen o počet soutěžících, kteří postoupili do druhého kola. Například pokud postoupili dva soutěžící do Finálové štvanice, tak dostávají už dvě pole do základu.

Druhá minuta patří Lovci, nicméně pokud neví (řekne „dál“) nebo zodpoví otevřenou otázku chybně, tak se zastaví čas a prostor k odpovědi dostanou soutěžící, včetně krátké porady. Každá správná odpověď Lovce znamená odebrání jednoho pole soutěžícím, správná odpověď soutěžících znamená posunutí Lovce o jedno pole zpět. Pokud soutěžící přišli před vypršením minuty Lovce o všechna svá pole, vítězí Lovec. V opačném případě vítězí přeživší soutěžící, nebyli uloveni a podařilo se jim uniknout. Pokud se žádný soutěžící neprobojoval do Finálové štvanice, vítězí opět Lovec.

Příklad situace, kdy všichni 3 soutěžící postoupili do Finálové štvanice, ve které zodpověděli správně 7 otázek. Mají náskok 10 polí. Na tahu teď bude Lovec….
Příklad situace, kdy se Lovec snaží zodpovědět minimálně stejný počet otázek jako soutěžící a zvítězit tak ve hře.
Příklad situace, kdy hra končí tím, že Lovec byl schopen zodpovědět pouze osm otázek, a vítězí tedy ostatní soutěžící.

Žáci, kteří nebyli vylosováni jako soutěžící a ani vybráni na pozici Lovce, taktéž odpovídají v prvním kole zvednutím svojí papírové karty (po tom, co odpoví soutěžící a Lovec). V druhém kole je jeden nominován do role časoměřiče, zbytek sleduje dramatický závěr lovu.

Před samotnou aplikací tohoto výukového nástroje ve vyučovací hodině je dobré zhlédnout alespoň jeden díl televizního pořadu Na lovu, dostupný například z odkazu níže pomocí tlačítka.

Mezi klady této aktivity bezesporu patří její aktuálnost, netradiční formát či vysoká míra atraktivity i pro posluchače. Žáci se navíc učí odpovídat pod tlakem, což je dobrý nácvik například na pracovní pohovor. Oproti tradičnímu zkoušení, učitel a jeden žák, se zapojí větší počet studentů. Ve skupině soutěžících se žáci při Finálové štvanici učí vnímat ostatní spolužáky. Studenti si musí uvědomit, jestli ostatní spoluhráči znají odpověď, a rozhodnout se zda nechat čas na zodpovězení dané otázky nebo říct dál. Tento výukový nástroj podporuje zdravou soutěživost a bez obtíží jej lze použít pro opakování většího celku učiva

Aktivita má i svoje negativa. Staví některého žáka do pozice „nejlepšího“. Zároveň může ve třídě zhoršit vztahy. Pro její realizaci je potřeba mít nachystanou širokou paletu otázek, jak uzavřených s výběrem odpovědi, tak otevřených. Bohužel aktivita nenabízí prostor, především při Finálové štvanici, pro zpětnou vazbu v případě chybné odpovědi žáka.

Otázky nemusí vytvářet pouze učitel. Nechte žáky, ať sami vymýšlí otázky k zadanému tématu. Nicméně je posléze potřeba zkontrolovat jejich správnost a jednoznačnost. Aktivita je použitelná i pro další přírodovědné či humanitní předměty.

Konkrétní příklad ve výuce chemie: opakování na p-prvky.

Lovu zdar!

FEDRA, Jakub. Na lovu: P-prvky – organizace hry. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

FEDRA, Jakub. Na lovu: P-prvky – otázky p-prvky. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

FEDRA, Jakub. Na lovu: P-prvky – vzor pro karty s odpověďmi A, B a C. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

ČECH, Michael. Na lovu. Online. Dostupné z: https://tv.nova.cz/porad/na-lovu

Zdroje:

  1. Envato elements. Confident TV show presenter. Dostupné z: https://elements.envato.com/pt-br/confident-tv-show-host-LDTCJH3
  2. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 227 s. ISBN 8071821411
  3. Nova. Na lovu. Dostupné z: https://novaplus.nova.cz/porad/na-lovu

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info