Databáze chemických experimentů - diplomová práce

V rámci diplomové práce Tomáše Pinky vznikla v červnu 2021 on-line databáze chemických experimentů využitelných ve výuce chemie na středních a základních školách a v mimoškolním vzdělávání. Zvláštní pozornost je věnována legislativě ohledně bezpečnosti pokusů – databáze obsahuje filtry pro praktické vyhledávání pokusů dle typu školy, kde je lze provádět.

7. 1. 2022 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Tato diplomová práce se věnuje problematice chemických experimentů a legislativě upravující nakládání s chemickými látkami na základních a středních školách. Uvádí stručný přehled aktuální legislativy, která upravuje nakládání s chemickými látkami žáky mladších 18 let. Součástí textu práce je také přehled českých i zahraničních internetových databází pokusů. Hlavním výsledkem této práce je vytvoření didaktického návrhu databáze chemických experimentů, které tuto legislativu zohledňuje při filtrování pokusů. V samotném textu práce najdete podrobný popis jednotlivých částí databáze, který může sloužit jako návod pro její užívání.

Databáze je zpracována ve formě webových stránek a nyní obsahuje 12 experimentů (viz Obr. 2) a je nachystána pro vkládání dalších. Student v rámci chemického kroužku na ZŠ ověřil většinu experimentů vložených do databáze a vytvořil k nim rozšiřující materiály (např. pracovní listy).

Obr. 1 Titulní strana databáze
Obr. 2 Seznam experimentů databáze

Mezi hlavní přednosti databáze patří zakomponování výše uvedeného legislativního přehledu, který se projeví při filtrování pokusů: zohledňuje použité látky a to, zda s nimi žáci mohou, podle současné legislativy, v rámci výuky nakládat (Obr. 2 – filtrování, Obr. 3 – výpis podmínek v „Typu školy“ u daného experimentu). Další velká přednost databáze je v propracovaném tematickém zařazení experimentu, které student navrhl na základě studia RVP pro gymnázia a literatury věnující se chemickým experimentům na školách.

Obr. 3 Detail experimentu
Obr. 4 Detail experimentu

Součástí databáze pokusů je databáze chemických látek (Obr. 5) používaných při pokusech na základních a středních školách a databáze pomůcek (Obr. 6). Databáze chemických látek obsahuje velké množství běžně používaných pomůcek a chemikálií. V databázi chemikálií je možné vyhledávat látky podle názvu nebo vzorce. Také je možné si nechat vypsat všechny látky podle zvoleného počátečního písmena v názvu.
Jednodušší organické látky je nutné vyhledávat pomocí strukturního vzorce, složitější potom podle vzorce sumárního. Při vyhledávání také nehraje roli jestli se použijí velká nebo malá písmena.

U každé chemikálie je uvedena řada informací: název látky, vzorce sloučeniny, odkaz na informace o látce na Wikipedii (pokud na nich daná látka měla vytvořený záznam), GHS symboly (získané z databáze GESTIS), identifikační čísla CAS a EC (rovněž získána z databáze GESTIS), formu, H-věty (v závislosti na koncentračních limitech) a informaci jestli a za jakých podmínek s látkou mohou žáci pracovat (po kliknutí na pojmy se zobrazí nápověda). Databáze pomůcek (Obr. 6) díky souhlasu firmy Verkon obsahuje profesionální fotografie laboratorních pomůcek.

Obr. 5 Chemické látky
Obr. 6 Pomůcky

Databáze chemických experimentů obsahuje části, které je možné dále, např. také na základě konzultací s učiteli z praxe rozšiřovat a optimalizovat. Chystá se její zakomponování do portálu Webchemie (sekce Pokusy), kde bude informováno o novinkách v této databázi.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info