Chemikův kufr: Obecná chemie

V každé hře by mělo být trochu adrenalinového zážitku. Rozdělte se do skupin a hrajte proti sobě ve znalostech z obecné chemie. Prohloubíte si své znalosti nebo se dozvíte nové informace.

5. 5. 2023 Tereza Svěchotová Veronika Švandová Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Hra Chemikův kufr je vhodná pro upevňování, procvičování a opakování pojmů nebo definic. Lze použít pro třídy z nižších i vyšších ročníků gymnázií (popř. druhého stupně základních škol). U žáků se posilují kompetence k učení a řešení problémů a kompetence komunikativní, sociální a personální.

Příprava hry je pro učitele velmi jednoduchá, může využít předem připravenou prezentaci nebo může psát pojmy na tabuli. Mezi další pomůcky, které se při této hře mohou hodit jsou: počítač, dataprojektor, stopky nebo tabule s křídou. Hra trvá okolo 10 až 15 minut, v závislosti na úrovni žáků, počtu pojmů a velikosti skupin. Cílem každé skupiny je zodpovědět správně co největší počet pojmů/definic.

Žáci jsou při hře rozděleni na dvě skupiny, které hrají proti sobě. V rámci každého z obou vzájemně soutěžících týmů se žáci opět rozdělí na dvě skupiny. První část družstva má za úkol co nejpřesněji vysvětlovat pojmy, které učitel napíše na tabuli. Druhá polovina týmu je mezitím k tabuli otočena zády a snaží se uhodnout, jaký pojem se jim jejich spoluhráči snaží popsat. Pro ztížení hry není povoleno při vysvětlování použít kořen popisovaného slova.

Žáci se mezi sebou mohou střídat jeden po druhém (vždy jeden žák napovídá a druhý hádá). Ale záleží na učiteli, jaká nastaví pravidla. Je možné časově ohraničit vysvětlování jednoho pojmu na 30 sekund, nebo také povolit přeskočení jednoho slova, pokud si žák neví rady. Skupiny se po určitém časovém bloku vystřídají (záleží na učiteli). Vyhrává ta skupina, která byla schopna uhodnout více pojmů.

Výhody této hry vidím především v samostatném řešení problému, dále ve tvorbě přesných definic a v kompetenci komunikativní. Velkou výhodou pro učitele je čas strávený nad přípravou hry, který nemusí být dlouhý a materiál může být používán opakovaně. Naopak nevýhodou této hry je, že se někteří žáci mohou nudit při práci ve velké skupině.

Učitel může být v této hře velmi kreativní a vymýšlet nová pravidla. Tato hra najde své využití nejen v chemii, ale také v jiných předmětech z oblasti přírodních i humanitních věd.

Konkrétní příklad ve výuce chemie:

  • Obecná chemie
  • Téma: Atom a jeho stavba, struktura elektronového obalu
  • Třída: první ročník chemie (1. ročník střední školy)

SVĚCHOTOVÁ, Tereza. Chemikův kufr - Obecná chemie: Organizace hry. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

POSPÍŠIL, Patrik. Chemikův kufr - Obecná chemie: Pojmy, definice. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

  1. GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele – Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Nakladatel Universum, 2019, 392 s. ISBN 978-80-7617-582-2.
  2. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. přeprac. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005, 227 s. ISBN 8071821411.
  3. Envato elements. Female chemist working at the laboratory. Dostupné z: https://elements.envato.com/female-chemist-working-at-the-laboratory-L9RK2VL.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info