Chemiku, nezlob se: Názvosloví oxidů

Opakovaní, to je snad úvod každé hodiny! Co ho zkusit udělat zajímavě? Využít skupinovou práci žáků? Dát jim možnost lépe se poznat a probudit v sobě soutěžního ducha? Chemiku, nezlob se je poutavá hra navržená pro všechny žáky, které nebaví nudná a jednotvárná výuka.

28. 11. 2022 Veronika Štětkářová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Člověče, nezlob se je velmi rozšířená hra, kterou zná snad opravdu každý. Pojďme se společně na tuto hru podívat chemickýma očima.

Samotná hra by mohla probíhat tak, že se žáci nejprve rozdělí do čtyřčlenných skupin. Následně hráči střídavě házejí kostkou a posouvají se na nejbližší políčko se vzorcem anorganické sloučeniny, jejíž kation má oxidační číslo odpovídající číslu hozenému kostkou (př. 1 – KOH,   2 – CaCl2 apod.). Vítězem se stává hráč, který jako první dojde do domečku.

Každá skupinka žáků dostane sadu figurek, kostku, herní plán (Obr. 1) a kartu správných odpovědí (Obr. 2).

Herní plán je dopředu vytvořený plánek velikosti A3, aby byl dostatečně velký pro žáky, ale zároveň šel poměrně jednoduše kopírovat a skenovat. Herní plán je dobré podlepit kartónem z důvodu vyšší životnosti a lepší manipulaci ze strany žáků.

Obr. 1: Herní plán

Karta správných odpovědí (velikost A4) slouží ke kontrole. Jsou zde obsaženy všechny sloučeniny, které se vyskytují na herním plánu doplněné o oxidační čísla. Z důvodu snadné orientace jsou sloučeniny seřazené podle abecedy. Karta odpovědí by měla být během hry otočená lícem dolů, tak aby žáci neviděli správné odpovědi. Slouží především ke kontrole správných odpovědí, pokud se žáci neshodnou na jednomyslné odpovědi a budou si potřebovat své odpovědi ověřit. Učitel by měl procházet mezi skupinami a v případě větších neshod hru přerušit a probrat problematické sloučeniny na tabuli. Kartu odpovědí je vhodné zalaminovat z důvodu delší životnosti.

Obr. 2: Karta správných odpovědí

Tato hra lze použít kdykoli v průběhu hodiny. Myslím, že nejlepší je to v druhé polovině hodiny, kdy už žáci nedávají tolik pozor a ocení jakékoliv rozptýlení z rutinní výuky, nebo na začátku jako opakování a nastartování žáků.

Můj vytvořený materiál na anorganické názvosloví je určen pro žáky nižšího gymnázia, případně pro žáky prvního ročníku. V prvním ročníku bývá na začátku školního roku ztížena komunikace s žáky, kteří se mezi sebou neznají. Tuto hru lze použít nejen jako výuková pomůcka, ale zlepší také vztahy mezi žáky.

Tato výuková metoda je poměrně časově náročná, ale u žáků vzbudila velmi dobrý dojem. Velká výhoda této hry je snadná modifikace, vytvořený plán (Obr. 3) lze dotvořit na libovolné téma. Můj výukový materiál, který je popsaný výše, se zaměřuje na úplné základy anorganického názvosloví. Tato verze hry se snaží především o to, aby žáci pochopili samotný princip tvorby chemického názvosloví. Ale toto téma není zdaleka jediná možnost.

Prázdný herní plán lze lehce modifikovat. Jedna z možností může být složitější anorganické názvosloví, dále například organické názvosloví, kdy hod kostkou bude symbolizovat počet uhlíků ve sloučeninách na hracím plánu. V neposlední řadě lze políčka v herním plánu očíslovat a pod některá z nich (například prvočísla) schovat otázky, na které musí žáci odpovědět. Pokud žák odpoví správně, posune se o tři pole dopředu, pokud špatně posune se o tři pole dozadu. V případě, že žák odpověď neví, může odpovídat žák po jeho pravice a podobně. Tyto dodatečné pravidla jsou velmi volné, lze je libovolně upravovat podle zájmů žáků.

Obr. 3: Prázdný herní plán

Po vytvoření tohoto materiálu jsem zjistila, že podobná verze hry chemiku nezlob se lze běžně zakoupit na internetu, ale cena je 3700 pro celou třídu (8x herní plán). Tato cena je poměrně vysoká a hru už nelze dále aktualizovat, zatímco tištěnou verzi stačí jen okopírovat a pustit se do hraní.

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – herní plán. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – karta správných odpovědí. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – prázdný herní plán. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – prezentace. Toto dílo je publikováno pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

  1. Envato Elements. Red dices. Dostupné z: https://elements.envato.com/red-dices-2KM679Y
  2. ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – herní plán. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  3. ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – karta správných odpovědí. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  4. ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku nezlob se – prázdný herní plán. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  5. ŠTĚTKÁŘOVÁ, Veronika. Chemiku, nezlob se – prezentace. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  6. ČERNÁ, Martina. Edukační hry s chemickou tematikou. [Online] [Citace: 31. prosince 2021.] Dostupné z: file:///C:/Users/PC/Documents/MUNI/magistr/1.%20semestr/chemie/didaktika/hry/RPTX_2013_2_11410_OSZD002_430696_0_149384.pdf

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info