Chemie ve světě kolem nás – bakalářská práce

V rámci bakalářské práce Anety Fuksové vzniklo osm návodů na zajímavé experimenty použitelné do výuky chemie a sedm popularizačních videí vysvětlujících chemickou podstatu jednotlivých pokusů.

27. 12. 2023 Leoš Sáblík Anežka Hudecová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Bakalářská práce obsahuje celkem 8 chemických experimentů. Mnohé z těchto pokusů jsou známé, ale autorka Aneta Fuksová přináší netradiční postupy, a co je důležité, pomáhá experimenty zpřístupnit i pro školní laboratoře na středních školách. Navíc, což je možné považovat za velký bonus, ke každému z pokusů vytvořila podrobný postup i s vysvětlením chemického principu reakcí. Veškeré návody, metodiky i další materiály jsou zveřejněny v Databázi chemických pokusů PřF MU. U 7 z 8 experimentů byla natočena také popularizační videa, která by po úpravách zmíněných v oponentním řízení mohla být časem také zveřejněna ve zmíněné databázi.

V práci je popsány těchto 8 experimentů:

Výroba mýdla z tuku a oleje přímou saponizací

 • Nejprve je popsána teorie, ve které si odpovídáme na otázky „Co to je mýdlo?“, „Jak funguje mýdlo?“, „Jak se vyrábí?“ a „Jak se využívá?“
 • Experiment Výroba mýdla z avokáda

Chemická kinetika

Chemie polymerů – polyvinylalkohol

 • V teorii je popsána struktura, vlastnosti a využití polyvinylalkoholu (PVA)
 • Experiment: Výroba slizu (z Herkulesu)

Nenewtonovská kapalina

Barevné antokyany

Experiment: Výroba koupelnových bomb
Experiment: Příprava barevného nápoje z červeného zelí–Barevná stupnice cyanidinu v závislosti na pH prostředí

DNA

Duha z rajčatové šťávy

Chromatografická separace

 • Poslední experiment popisuje co to je a jak funguje chromatografie, jaké máme druhy a podrobněji popisuje sloupcovou (kolonovou) chromatografii
 • Experiment: Extrakce rostlinných barviv a jejich rozdělení pomocí sloupcové chromatografie (bez videa) – experiment je proveditelný i na střední škole, neboť jako kolonu využívá injekční stříkačku a stacionární fázi bramborový škrob
Experiment: Izolace DNA–Chemikálie, pomůcky a potraviny
Experiment: Duha z rajčatové šťávy–Změna zbarvení rajčatové šťávy

Zdroje:

   1. Envato elements. Scientific experiments in a chemistry laboratory. Colored liquids and test tube​. Dostupné z:https://elements.envato.com/pt-br/scientific-experiments-in-a-chemistry-lab-color-li-W8HKUH2
   2. FUKSOVÁ, Aneta. Experiment: Výroba koupelnových bomb. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29]. Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=V2UXphu
   3. FUKSOVÁ, Aneta. Experiment: Příprava barevného nápoje z červeného zelí–Barevná stupnice cyanidinu v závislosti na pH prostředí. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=I2HcSyc 
   4. FUKSOVÁ, Aneta. Experiment: Izolace DNA–Chemikálie, pomůcky a potraviny. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=McnfVgs
   5. FUKSOVÁ, Aneta. Experiment: Duha z rajčatové šťávy–Změna zbarvení rajčatové šťávy. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z:/do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=fnDzbeL
   6. FUKSOVÁ, Aneta. Příprava edukativních a popularizačních videí na téma chemie ve světě kolem nás. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné také z: https://is.muni.cz/auth/th/r6bzs/Bakalarska_prace_-_Priprava_edukativnich_a_popularizacnich_videi_na_tema_chemie_ve_svete_kolem_nas.pdf
   7. FUKSOVÁ, Aneta. Výroba koupelnových bomb. Databáze pokusů[online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=V2UXphu
   8. FUKSOVÁ, Aneta. Izolace DNA z banánu, kiwi, jablka a rajčete. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=McnfVgs
   9. FUKSOVÁ, Aneta Výroba mýdla z avokáda. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=yHbr75Z
   10. FUKSOVÁ, Aneta. Výroba slizu. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=9f138Zw
   11. FUKSOVÁ, Aneta. Výroba antistresového míčku.  Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=1C8KnLi
   12. FUKSOVÁ, Aneta. Příprava barevného nápoje z červeného zelí. Databáze pokusů [online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=I2HcSyc
   13. FUKSOVÁ, Aneta. Duha z rajčatové šťávy. Databáze pokusů[online]. ©2021 [cit. 2023-11-29] ​ Dostupné z: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pokusy.html?exp=fnDzbeL

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info