Chemická Krycí jména

Hra Chemická krycí jména je ideální k vyplnění předvánoční hodiny, nebo k vyplnění neočekávaného suplování. Hru nejvíce využijí hráči s dobrými chemickými znalosti, přičemž se na chemii podívají novým pohledem a zopakují si i zaprášené znalosti.

14. 3. 2022 Michaela Rónaiová, Veronika Švandová, Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Populární stolní hra Krycí jména byla vydána v Čechách v roce 2016, její autor je Vlaada Chvátil. Hra je postavena na komunikaci, sledování soupeře a vymýšlení originálních asociací. Původní hra sestává ze šestnácti karet agentů ve dvou barvách (modrá a červená), jedné karty dvojitého agenta, sedmi karet náhodných kolemjdoucích, jedné karty nájemného vraha, čtyřiceti karet klíčů, dvě stě karet s čtyřmi sty krycími jmény a dále obsahuje brožuru s pravidly. Pravidla hry nejsou obtížná, ale je třeba jim věnovat chvíli času.

Hráči se rozdělí do dvou týmů – modří a červení agenti. Na stůl se rozdá 25 kartiček s krycími jmény (např. moře, dýka…) do mřížky 5x5. Hráči si vyberou jednu kartu klíč, která (barvami) přiřadí karty s krycími jmény jednotlivým týmům. Důležité: pouze jeden hráč z každého týmu vidí kartu klíče! Karta klíč vždy určuje, který tým začíná – podle barvy čtyř proužků na okrajích. Tým, který začíná hru, si bere kartu dvojitého agenta a používá ji ve své barvě ve funkci karty agentů.

Podstatou hry je trefit všechny karty s krycími jmény, které patří danému týmu jako první. Člen týmu, který zná rozložení karet díky kartě klíč dává jednoslovné nápovědy a počet karet které označují, například „moře 3“. Ostatní hráči jeho týmu tedy hledají tři karty, které by mohly souviset s mořem. Karta se považuje za označenou a počítá se jako hráčova odpověď, až když na ni položí prst (aby mohl nahlas spekulovat a nevznikal zmatek, co je jeho odpověď a co ne). Pokud trefil správnou odpověď, kartička s krycím jménem se překryje jednou z karet agentů v barvě, která přísluší jeho týmu.

Na kartě klíč jsou však i pole, která nepatří nikomu – pokud je hráč označí, body se nepřičtou nikomu a označí se kartou náhodného kolemjdoucího. Pokud hráč označí kartu opačného týmu (např. červeného), na označenou kartu se položí karta červeného agenta a karta se považuje za uhodnutou. Červený tým se tedy posouvá blíže k vítězství. Pokud hráč označí kartu krycího jména, která podle klíče přísluší nájemnému vrahovi, na kartu se položí tato karta, a hra je ukončena a vyhrává opačný tým.

Kompletní pravidla najdete na: https://www.mindok.cz/userfiles/files/pravidla/8595558302239_50.pdf

Karty agentů pro hru Chemická krycí jména: 1. řádek zleva – modrý agent, červený agent, dvojitý agent; 2. řádek zleva – náhodný kolemjdoucí, nájemný vrah
Karty klíčů pro hru Chemická krycí jména: vlevo – klíč určí, že začínají modří agenti, vpravo červení, Chemická krycí jména jsou na mřížce 4x4 (oproti klasickým 5x5)

Hra Chemická krycí jména vychází z výše představené hry. Karty krycích jmen obsahují chemické sloučeniny, prvky, chemické sklo, procesy a jiné pojmy související s učivem středoškolské chemie. Hra předpokládá dobré znalosti chemie, které jsou potřebné pro tvorbu indicií, proto se hra doporučuje do chemického semináře. Hra je časově náročná, proto by mohla sloužit jako náplň předvánoční, případně zastupované hodiny.

Pravidla Chemických krycích jmen se v principu neliší od původní hry. Plánek klíčů obsahuje šestnáct políček, ne dvacet pět a tedy i méně karet agentů. Jiné rozdíly se týkají především nápovědy a to následovně:

  • je-li na kartě krycího jména vzorec sloučeniny nebo značka prvku, jako nápověda se smí použít jeho slovní pojmenování a naopak,
  • nápověda může být dvojslovná,
  • čas na uhádnutí krycích jmen podle nápovědy stanovuje učitel, podle šikovnosti žáků, časomíra se nemusí využívat vůbec.

RÓNAIOVÁ, Michaela. Karty krycích jmen pro hru Chemická krycí jména. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

RÓNAIOVÁ, Michaela. Karty klíčů pro hru Chemická krycí jména. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

RÓNAIOVÁ, Michaela a Veronika ŠVANDOVÁ. Karty agentů pro hru Chemická krycí jména (příloha). Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Karty krycích jmen – na odkaze je ke stažení 40 ukázkových kartiček s pojmy v excelové šabloně – učitel si s využitím šablony připraví pro danou třídu vlastní variantu hry (pro jedno kolo hry je potřeba alespoň 16 karet).

Zdroje:

  1. Envato Elements. Noir movie character. Dostupné z: https://elements.envato.com/noir-movie-character-P32TE8Y.
  2. RÓNAIOVÁ, Michaela a Veronika ŠVANDOVÁ. Karty agentů pro hru Chemická krycí jména. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
  3. RÓNAIOVÁ, Michaela. Karty klíčů pro hru Chemická krycí jména. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info