DNA klub, líheň vědců a přírodovědecký teambuilding pro firmy

Bioskop – vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity – je unikátní prostor pro vzdělávání, kde se poutavým způsobem představuje svět vědy dětem i dospělým. V současnosti, kdy se technologie vyvíjí neuvěřitelnou rychlostí a objevů přibývá jako na běžícím páse, se věda zbytečně stává tajemnou a těžko pochopitelnou oblastí. Lektoři z Bioskopu jdou proti tomuto trendu a ukazují, že věda nemusí být složitá.​

14. 7. 2022

Bez popisku

„Slyšet a zapomenout. – Vidět a pamatovat. – Vyzkoušet a pochopit.“

čínské přísloví

Učení zážitkem – to se v Bioskopu děje mnoha způsoby, vždy však v kvalitně vybavených laboratořích Masarykovy univerzity v kampusu Brno-Bohunice či na Ústavu geologie na Kotlářské 2, Brno-střed. Jedním z cílů tohoto centra je totiž doplnění výuky biologie na základních a středních školách, jejichž vybavení je často nedostatečné chybí přístroje, prostory či materiál pro vědecké pokusy.

Vznik Bioskopu

První myšlenka vzešla z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR v roce 2013. Autoři tohoto nápadu, doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D. a doc. Lumír Krejčí, Ph.D., chtěli nenásilně a atraktivně seznamovat mladé lidi s vědeckým prostředím. Inspiraci našli mimo jiné ve Vídni, kde od roku 2006 funguje rakouská Vienna Open Lab. Od této instituce převzal Bioskop velkou část kurzů, ale jeho aktivity mají mnohem širší záběr. „Bioskop by měl být centrem pro komunikaci vědců z oblasti přírodních věd s laickou veřejností,“ uvedl při vzniku projektu doc. Mgr. Petr Svoboda, Ph.D.

S odstupem času lze říci, že cíl se daří naplňovat beze zbytku. Bioskopem již prošla řada oceňovaných začínajících vědců a vědkyň a lektory Bioskopu lze potkat na všemožných vědeckých festivalech a akcích, jako je Noc vědců, Festival vědy na Kraví hoře, Brněnský Prototyp a další. Bioskop se však nevyhýbá ani mediálnímu prostoru. V roce 2018 jste mohli vidět video Událostí v regionu. Stopy Bioskopu dokonce vedou až do České televize, kde jste o Bioskopu mohli slyšet už dvakrát v pořadu Dobré ráno ČT:

  • v roce 2020 poprvé představil Bioskop divákům ČT doc. Lumír Krejčí, Ph.D. – Na vysoké noze – část Popularizace vědy
  • podruhé, v roce 2021, do ČT zavítaly ředitelka centra RNDr. Petra Matulová, CSc. a lektorka kurzů Bioskopu Bc. Barbora Hrnčířová, které předvedly i několik experimentů – Věda vs. fikce.

Kurzy pro zvídavé

Hlavní činností Bioskopu jsou kurzy pro třídy či skupiny žáků ze základních a středních škol. Do roku 2018 prošlo kurzy přes 13 000 žáků. Čtyři z nich dokonce získali ocenění Česká hlavička, které se uděluje středoškolským studentům z celé ČR za objev či mimořádný počin v oblasti základního nebo aplikovaného výzkumu. Kurzy jsou rozděleny do tří kategorií:

Zoologické praktikum, terénní biologové v praxi, DNA klub a letní škola

Kromě kurzů nabízí Bioskop během školního roku několik zájmových kroužků. Žáci 2. stupně ZŠ a též středoškolští studenti jsou zváni prozkoumat svět živočichů – od těch mikroskopických, přes hmyz až k obratlovcům, a to v kroužku Zoologické praktikum.

Studenti SŠ mají možnost pravidelného bádání v přírodě v rámci kroužku Terénní biologové v praxi, kde ochutnají lehčí odvar proslulých vysokoškolských terénních exkurzí. Mohou začít navštěvovat také DNA klub, který se koná obvykle 2x měsíčně od září do ledna. Být člene DNA klubu je opravdu VIP záležitost, protože studenti se seznámí prakticky se všemi základními technikami molekulární biologie a biochemie, jako je izolace DNA, exprese genu v bakteriích či následná purifikace proteinu.

Komu je školní rok na bádání v laboratoři krátký, ten se může vědeckým pokusům věnovat i během velkých prázdnin, kdy se vypisují týdenní letní školy. Ty fungují na způsob příměstských táborů.

Setkání s vedoucími prací SOČ

Motivovaným studentům SŠ, kteří chtějí své znalosti a zkušenosti z laboratorního prostředí ještě více prohloubit v rámci středoškolské odborné činnosti (SOČ), zprostředkovává Bioskop ve spolupráci s JCMM, z.s.p.o. setkání s vědeckými odborníky.

„Je to jako pyramida, máme kurzy pro žáky základních škol, a když je to zaujme, mohou si vybrat kurzy pro starší děti nebo specifické programy, jako jsou letní školy. Těm, co chtějí spojit svůj život s vědou, pak pomáháme hledat vedoucí prací v rámci středoškolské odborné činnosti,“ říká docent Lumír Krejčí, předseda vědecké rady Bioskopu.

Teambuilding

Nadšení lektorů z Bioskopu pro vědu přivedlo k životu myšlenku, že věda může sloužit též jako nástroj pro stmelení týmu. Poznávání rozdílů mezi živočišnou a rostlinnou buňkou a jejich složením se v prostorách Bioskopu tedy zároveň stává teambuildingovou aktivitou, která posílí a rozvine týmovou spolupráci, vzájemnou koordinaci i soutěživého ducha.

Dozvědět se více


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info