Sladkovodní akvárium jako užitečná učební pomůcka

„Sladkovodní akvárium je umělý ekosystém, jehož biocenóza byla uměle dodána a sestavena člověkem. Nicméně v něm dochází ke koloběhu prvků i toku energie a lze jej využít k vysvětlení a praktické demonstraci různých jevů a procesů z oboru biologie, chemie i fyziky.” Těmito slovy začíná závěrečná práce Mgr. Karolíny Havlíkové, která vystudovala učitelství chemie a biologie na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

28. 12. 2022 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Přemýšlíte-li o založení akvária ve vaší škole, určitě si tuto kvalitní práci přečtěte. Školní akvárium navíc nemusí sloužit jen jako didaktická pomůcka, ale i zdroj zábavy, jenž může zlepšit vztah vašich žáků k přírodě a přírodním vědám obecně.

Bakalářská práce Karolíny Havlíkové (roz. Šebové) je rozděna do tří částí. První, rešeršní část (kapitola 2) představuje akvárium jako ekosystém, charakterizuje jeho abiotické (např. substrát, voda, osvětlení) a biotické složky (od prokaryotních organismů, přes akvarijní rostliny, bezobratlé až po obratlovce), popisuje koloběh živin a tok energie. Kapitola přehledně a stručně shrnuje základní obecné informace, které jsou nezbytné k pochopení hlavních procesů probíhajících ve vodních ekosystémech. Může proto sloužit jako průvodní text pro učitele, kteří nejsou s akvaristikou či hydrobiologií příliš obeznámeni.

Druhá, praktická část (kapitola 3) se věnuje akváriu jako učební pomůcce. Obsahuje návod pro založení malého sladkovodního akvária do objemu 50 l, které je finančně a materiálově méně náročné, dále pokyny pro výběr vhodných druhů rostlin a živočichů i pro údržbu nádrže. K jednotlivým krokům je přiložen výčet doporučených témat z fyziky, chemie a biologie na úrovni osnov středoškolského studia, které může učitel na (vznikajícím) akváriu svým žákům vysvětlit a demonstrovat. Výklad uvedených témat může učitel doplnit pracovními listy, jež jsou přiloženy k této bakalařské práci. Pracovní listy mohou sloužit ke zhodnocení znalostí žáků nebo jako výukový materiál, který může pomoci žákům pochopit základní jevy a principy daného tématu napříč přírodovědnými obory.

Ve třetí, experimentální části (kapitola 4) Karolína Havlíková sledovala vývoj koncentrací amonných iontů, dusitanů, dusičnanů, pH a teploty po založení tří akvárií s různým objemem po dobu cca 28 dní. Předpokládaný vztah mezi objemem nádoby a časovým intervalem, během kterého dojde k ustálení metabolismu dusíkatých látek, ale nebyl tímto experimentem prokázán.

Plné znění závěrečné práce a přehled pracovních listů

*Správná řešení pracovní listů nejsou součástí práce.

Šebová K. (2015). Tyto soubory jsou publikovány pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje

  • Šebová K. (2015) Sladkovodní akvárium jako užitečná učební pomůcka. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Brno.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info