Šesté hromadné vymírání druhů

Šesté hromadné vymírání druhů je pro mnoho lidí stále ještě neznámé až abstraktní slovní spojení, které za sebou ale skrývá dobře známou problematiku současné ztráty biodiverzity. Na středních školách je téma úbytků druhů většinou upozaděno, přestože se ve školských vzdělávacích programech problematika ohroženosti druhů a jejich následné ochrany objevuje. Šesté hromadné vymírání druhů je aktuální téma – neustále vychází nové články zabývající se touto problematikou, proto může být pro řadu učitelů složité vyznat se v neustále přibývajících informacích a vytvořit si ucelený přehled, který mohou předat svým studetům. Absolventka biologie a geografie se zaměřením na vzdělávání na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity, Markéta Štekrtová, vytvořila příručku o šestém hromadném vymírání, která bezesporu pomůže všem učitelům toto téma komunikovat v rámci výuky i mimo ni. Přesvědčte se sami.

14. 4. 2023 Markéta Štekrtová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Čtenáři je v příručce nejprve představena základní terminologie, následuje nahlédnutí do historie velkých vymírání na Zemi, a na tuto kapitolu už navazuje hlavní část příručky, která se soustředí na aktuální příčiny ztráty biodiverzity. Text vychází z nejnovějších článků a poznatků (zdrojem jsou například hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu, tzv. IPCC).

Příručka představuje základní osnovu pro výuku tohoto tématu. Vyučující by se měl následně podrobněji věnovat oblastem, které jsou jeho srdci (zaměření) nejbližší. Příručka je určena především učitelům, potažmo studentům středních škol, ale může posloužit i učitelům druhého stupně základních škol. Práce s příručkou je velmi intuitivní. Infografika a data byla zpracována tak, aby jim rozuměli studenti vyššího stupně gymnázií. Přehledové tabulky vyzdvihují nejdůležitější číselná data, tučně jsou v textu zvýrazněny stěžejní pojmy a na konci příručky čtenář nalezne odkazy na publikace, články a weby, které mu pomohou hlouběji pochopit danou problematiku.

Je na každém vyučujícím, jak příručku do hodin zapojí. Může si ji sám nastudovat nebo ji studentům předložit jako studijní materiál v běžných hodinách biologie či biologickém semináři. Téma šestého hromadného vymírání lze také zapojit do projektových dnů (např. Den Země), kde může být příručka vyvěšena jako informační panel.

Štekrtová M. (2022). Tyto soubory jsou publikovány pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje

  • Štekrtová M. (2022) Problematika šestého hromadného vymírání druhů ve výuce na střední škole. Bakalářská práce. Masarykova univerzita, Brno. Archiv práce

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info