Pladias

Seznamte se s webovým portálem Pladias (Plant Diversity Analysis and Synthesis centre) – s databází české flóry a vegetace, která je spravovaná Ústavem botaniky a zoologie (ÚBZ) PřF MU ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR a katedrou botaniky PřF Jihočeské univerzity.

19. 4. 2021 žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Databáze je zaměřena na plané či zplanělé druhy cévnatých rostlin, ale běžně pěstované plodiny a vysazované exotické dřeviny zde také najdete.

Pladias se skládá ze čtyř hlavních sekcí: Druhy, Vegetace, Určování a Ke stažení.

  1. Sekce Druhy je nejrozsáhlejší a shrnuje údaje o cévnatých rostlinách České republiky (celkem 3 556 druhů a 198 poddruhů). U každého taxonu najdete jeho fotografie [záložka Obrázky], determinační znaky [Květena ČR] a současný platný název [Nomenklatura]. Můžete si také zobrazit interaktivní mapu rozšíření daného taxonu na území České republiky [Rozšíření] – po kliknutí na vybrané mapovací pole můžete získat podrobné informace o jednotlivých nálezech (např. popis lokality, datum nálezu). Navíc u každého taxonu najdete rozsáhlý přehled jeho biologických, morfologických a ekologických vlastností (např. typ listu, květu a plodu, způsob šíření a výživy, počet chromozomů a velikost genomu, Ellenbergovské indikační hodnoty, typ stanoviště a stupeň ochrany)[Vlastnosti].
  2. Sekce Vegetace obsahuje přehled vegetačních jednotek České republiky, rozdělených do 39 tříd, 168 svazů a 496 asociací. Můžete si zobrazit fotografie, nomenklaturu, diagnostické a konstantní druhy, charakteristiku a rozšíření jednotlivých vegetačních jednotek.
  3. Sekce Určování obsahuje klíč k určování druhů cévnatých rostlin a klíč k určování vegetačních jednotek. Práce s oběma klíči je jednoduchá a přímočará. Např. determinace rostlinných druhů je založena na různých kritériích, jako je místo nálezu, výška rostliny, typu listu, plodu, květu či semen, způsobu šíření a výživy.
  4. Sekce Ke stažení představuje sbírku různorodých elektronických souborů, které si můžete volně stáhnout, např. seznam cévnatých rostlin květeny České republiky (Danihelka et al. 2012), katalog nepůvodních druhů rostlin České republiky (Pyšek et al. 2012), monografie Vegetace České republiky (Chytrý et al. 2007–2013), mapa potenciální přirozené vegetace České republiky (Neuhäuslová et al. 1997).

Příklady využití databáze Pladias ve středoškolské výuce

  • určování rostlin např. do herbářů
  • ověřování morfologických znaků rostlin např. při tvorbě morfologických herbářů
  • kontrola aktuálních platných názvů (a taxonomického zařazení) rostlin
  • zjišťování (ne)původnosti a stupně ochrany rostlin v České republice
  • dohledávání všeobecných informací o české květeně (např. celkový počet druhů cévnatých rostlin, přehled strategií šíření rostlin)
  • seznámení žáků s vegetačními jednotkami (např. v rámci volitelných biologických seminářů, při přípravě na biologickou olympiádu)

Další informace najdete na samotném webovém portálu Pladias, na stránkách časopisu Fórum ochrany přírody nebo na YouTube kanálu ÚBZ.

Zdroje


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info