Případové studie z humánní geografie – diplomová práce

Mgr. Petra Trkanová se ve své diplomové práci zabývá výukovou metodou případových studií ve výuce geografie na středních školách. Zaměřuje se na klady a zápory této metody, testuje, zda žáci považují tuto výukovou metodu za užitečnou. V rámci diplomové práce bylo navrženo 5 případových studií s tematickým zaměřením na humánní geografii.

27. 6. 2022 Kristýna Pecinová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Případová studie bývá stručně charakterizována jako detailní studium jednoho či několika málo případů za účelem aplikace získaných poznatků při porozumění případům obdobným. Zjednodušeně řečeno – na začátku kapitoly daného tématu se objeví „případová studie“, ve které žák analyzuje konkrétní příklad, který pak zobecní a odvodí z něj teoretické znalosti. Tímto způsobem je rozvíjena tvůrčí činnost žáků a kritické myšlení.

Diplomová práce je rozdělena do dvou částí – teoretická a praktická.

teoretické části jsou obecně popsány a zhodnoceny případové studie jako prostředek geografického vzdělávání. Lze zde najít poznatky o historii vývoje případových studií, druhy případových studií, jejich klady a zápory. Důraz je kladen i na klíčové kompetence, které jsou případovými studiemi rozvíjeny. Součástí teoretického úvodu je i popis a hodnocení případových studií v zahraničních učebnicích, zejména v anglických, ale i ve francouzské.

V praktické části jsou vytvořeny samotné návrhy pěti případových studií. Každá případová studie obsahuje metodický pokyn, úvodní motivační text, samotnou případovou studii (kde se vyskytuje textová část a často i mapy, grafy, obrázky či tabulky), úlohy k řešení a podkladové materiály (otázky k diskuzi, internetové odkazy, obrázky, videa).

Seznam případových studií:

  1. Panamský průplav
  2. Pěstování květin v Keni (Naivasha)
  3. Tři soutěsky (Čína)
  4. Remitence na Ukrajině
  5. Česká jablka v supermarketech

V závěru práce je popsáno testování vybrané případové studie na Gymnáziu Brno, Slovanské náměstí. Ze zpětné vazby žáků vyplynulo, že by uvítali, kdyby se s případovými studiemi setkávali při výuce častěji. Žáci jsou si vědomi toho, že metoda výukových případových studií pro ně může být přínosem. Nejen proto by bylo určitě vhodné, aby se tato výuková metoda dostala do povědomí více učitelů, kteří by ji mohli alespoň někdy do výuky zařadit.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info