Mapovédovednosti.cz – rozvoj práce s mapou

Práce s mapou by měla být stěžejním tématem geografického vzdělávání. Výzkumná skupina pro práci s mapou v rámci Centra geografického a environmentálního vzdělávání si tento fakt moc dobře uvědomuje. Své působiště má na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

8. 12. 2021 Kristýna Pecinová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Práce s mapou je opravdu zásadní součástí geografického vzdělávání na všech stupních vzdělávacího systému. I proto je potřeba se na ni soustředit také v rámci výzkumu geografického vzdělávání. Tím se zabývá již zmiňovaná Výzkumná skupina pro práci s mapou, která zkoumá různorodá témata. Věnuje se např. hodnocení úrovně práce s mapou u žáků ve věku 11, 15 a 18 let, identifikaci faktorů ovlivňující úroveň práce s mapou mladých lidí či hodnocení vlivu typu mapy a typu mapových dovedností na úroveň práce s mapou atd. Kromě Výzkumné skupiny pro práci s mapou přispívají k těmto tématům i studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy skrz výsledky svých závěrečných prací. Některé výstupy z výzkumů lze najít na internetové stránce Mapovedovednosti.cz

Mapovédovednosti.cz

Chcete-li se dozvědět, jak efektivněji pracovat s mapou ve výuce či pokud hledáte inspiraci pro nové způsoby výuky a procvičování této problematiky, pak jsou Mapovédovednosti.cz přímo pro vás! Jedná se o internetovou stránku, která vznikla na základě iniciativy Výzkumné skupiny pro práci s mapou a je rozdělena do tří částí – najdete zde aplikaci, kde lze mapové dovednosti procvičovat a rozvíjet, záložku věnující se práci s mapou obecně a deskovou hru. 

Aplikace

Aplikace není volně dostupná, je potřeba se nejprve zaregistrovat. Registrace není složitá a během pár minut lze přístup snadno získat. Uživateli je umožněno si vybrat, zda chce na webu působit jako učitel či jako student. Po přihlášení se zobrazí různorodé sady úloh, které lze využít k procvičování a zdokonalování mapových dovedností. Úlohy mají různé zaměření a náročnost. U každého úkolu lze zobrazit i statistiky otázky, a tak se můžete podívat nejen na to, jaký typ dovednosti právě procvičujete, ale i na to, jaká je úspěšnost dané otázky. Mezi sadami úloh najdete například: Kartogram, Kartodiagram, Bodová metoda, Obecně geografická mapa a další.

Práce s mapou

Záložka „Práce s mapou“ obsahuje tipy na články a webináře týkající se práce s mapou. Hlavním prvkem je zde certifikovaná metodika „Práce s mapou ve výuce“, která je zde volně ke stažení . Metodika přehledně shrnuje všechny důležité poznatky pro práci s mapou a její rozvoj, které by učitel mohl při výuce využít. Velkým přínosem pro školní praxi jsou i ukázky a úlohy rozvoje mapových dovedností. Mimo jiné obsahuje i informace o tom, jak správně pracovat s aplikací zmiňovanou výše a jak ji vhodně využít ve výuce. 

Desková hra

Na webových stránkách je inspirace pro uplatňování aktivizační vyučovací metody – didaktické hry pro výuku kartografie. Najdete zde jak návod, tak všechny materiály potřebné k realizaci této vyučovací metody (základní desku, informační karty, karty s úkoly a doplňkové karty, ukázkové šablony, …). (Ne)výhodou je věkové zaměření hry. Ta je určena spíše pro žáky základních škol a nižšího stupně gymnázií.

 

Web Mapovédovednosti.cz je určitě zajímavým počinem a při správném použití může být  dobrým a efektivním pomocníkem při realizaci geografické výuky.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info