Inspirativní materiály z geografie

Závěrečné práce studentů učitelství geografie mohou sloužit jako inspirace do výuky.

13. 11. 2020 učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Závěrečné práce studentů učitelství geografie

Studenti učitelství geografie na Přírodovědecké fakultě MU zpracovávají v rámci svých závěrečných klasifikačních prací zajímavá témata, která je možné využít jako výukové materiály nebo jako inspiraci v hodinách zeměpisu. 

Veronika Burianová
Globální systémy v geografickém gymnaziálním vzdělávání

Kristýna Daňková
Imigranti a uprchlíci v českém geografickém kurikulu

Michaela Daňková
Výukové materiály regionální geografie Afriky pro gymnázia

Tereza Dumpíková
Cvičebnice ze zeměpisu České republiky

Irena Ivičičová
Současný stav a možné změny výuky environmentální výchovy na gymnáziích

Lukáš Jirásek
Imaginativní geografie Indie ve středoškolské výuce zeměpisu

Vendula Křížová
Terénní výuka v okolí Brněnské přehrady

Lucie Tejessyová 
Využití školního atlasu České republiky ve výuce zeměpisu


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info