Hra Pozor, povodeň! v geografickém vzdělávání

Hra Pozor, povodeň! může být pro žáky ideálním propojením zábavné aktivity s přidanou vzdělávací hodnotou. Bude ale ve škole fungovat propojení počítače, hry a navíc ještě vzdělávání?

 

 

6. 6. 2023 Štěpánka Pecenová učitelé ZŠ a SŠ

Bez popisku

O čem hra Pozor, povodeň! je?

Pravidla hry jsou jednoduchá, na začátku obdržíte 20 milionů Kč a bylo Vám přiděleno právo rozhodovat, jak peníze použijete. Cílem hry je investovat peníze do opatření, která zmírní ničivé následky přicházející povodně. Avšak jako správní manažeři projektu musíte dbát i na nevhodné přílišné zadlužení. Před spuštěním hry je potřeba vyplnit 3 otázky o Vaší osobě, poté již jen v každém roce vybíráte, jaké (jedno) opatření chcete provést. Hra končí příchodem povodně. Dopředu však nevíte, kdy přijde. Na konci hry dostanete hodnocení Vaší úspěšnosti rozdělené na účinnost protipovodňových opatření a množství ušetřených financí.

Pozor, povodeň! ve školním vzdělávání

Počítače se staly nedílnou součástí našich životů, z tohoto důvodu je žádané využívat je i ve školním prostředí ke vzdělávacím účelům. V rámcovém vzdělávacím programu pro čtyřletá gymnázia je přímo kapitola Člověk a příroda, jde tedy o hru, kterou se nemusíte bát do výuky zařadit.

Příklady využití Pozor, povodeň! ve výuce zeměpisu

Hra se dá zařadit k výuce témat jako jsou: hydrosféra, životní prostředí, environmentální problémy a další. Téma nebezpečí povodní a jejich možných řešeních je i v současné době velice aktuální. Díky hře se navíc žáci dozví nové informace také o vztahu člověka a přírody, respektive o tom, jak svými rozhodnutími přírodu ovlivňujeme.

Je vhodné nechat žáky zahrát si hru několikrát. V průběhu hraní je možné, aby žáci na základě vlastních znalostí (případně i za využití internetu) vyplnili pracovní list. Inspirovat se můžete přílohou níže. Po dohrání je možné s žáky diskutovat nad vyvozenými závěry. Například: Jaká opatření pomáhají snižovat povodeň? Při jakých opatřeních povodeň páchala větší škody?, Jaká opatření jsou vhodná - poměr cena x výkon? … Cílem učitele je zábavnou formou seznámit žáky s povodněmi, jakožto živelnými katastrofami, a také možnou ochranou před nimi.

Výhody a nevýhody využití hry Pozor, povodeň! ve výuce zeměpisu

Výhody

 • jednoduchost
 • české prostředí
 • možnost volby strategií i postupů
 • průběžné hodnocení po každé investici
 • závěrečné hodnocení na konci hry
 • zábavnost i odreagování pro žáky s přidanou vzdělávací hodnotou
 • motivace žáků k ochraně přírody
 • autentičnost hry - v reálném životě také nevíme předem, kdy přijde povodeň
 • žáci nemají neomezené finance a neuvážené investice se nevyplácejí

Nevýhody

 • časová náročnost hry (1 hraní cca 5 minut, ale je lepší hrát několikrát)
 • potřeba počítačů (tabletů) a internetového připojení
 • není k dispozici seznam všech možných zásahů

 

 

PECENOVÁ, Štěpánka. Hra - Pozor, povodeň. Pracovní list. Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

HERBER, V. (2021): Didaktická_hra_2021, Z7150 ICT v geografickém vzdělávání, MU Brno, přednáška (30. 4. 2023)

Muzeum regionu Valašsko (2023): Muzeum on-line, hry. http://www.muzeumnasbavi.cz/pozor_povoden/ (30. 4. 2023)


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info