Adaptace nástrojů QGIS v gymnaziální výuce zeměpisu

Geografické informační technologie (GIT) tvoří nepostradatelnou část geografického vzdělávání a na jejich použití (zejména ve středoškolské výuce) je kladen velký důraz, čemuž odpovídá i jejich postavení v rámci RVP-G. Bohužel vedle pozitiv, která s sebou přináší zařazení do výuky, existují i bariéry, jež využití těchto technologií v hodinách zeměpisu znesnadňují (podrobněji v rozhovoru s Mgr. Bc. Darinou Mísařovou, Ph.D.Mgr. Vendulou Mašterovou). Každému učiteli se bariéry překonávají lépe, když se má čeho „chytit“. V rámci diplomové práce Mgr. Vandy Ivany Pivarníkové vznikly učební materiály zaměřující se na adaptaci vybraných QGIS nástrojů do výuky, které mohou sloužit právě jako výborný odrazový můstek k zařazení geografických informačních systémů (GIS), jež jsou součástí GIT, do geografického vzdělávání.

23. 5. 2024 Kristýna Pecinová učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Vzorová mapa – výstup 7. lekce, pracovní sešit vytvořený Mgr. Vandou Ivanou Pivarníkovou

Geografický informační systém (GIS) představuje mocný nástroj, který spojuje prostorová data s informačními technologiemi, umožňuje analyzovat, interpretovat a vizualizovat geografické informace. V kontextu školního vzdělávání nabízí GIS nejenom nové perspektivy pro výuku zeměpisu, ale také objevování široké škály interdisciplinárních témat. To potvrzuje i autorka diplomové práce Mgr. Vanda Ivana Pivarníková: „Pomocí GIS se nádherně prolíná informatika a geografie (postupně se z learning about GIS přechází na learning with GIS). Je potřeba, aby zeměpis neztratil své místo, ale zároveň aby byl propojený s ostatními předměty.“

Využití GIS ve výuce umožňuje studentům interaktivně prozkoumávat reálné prostorové vzory a jevy, což podporuje jejich kritické myšlení, analytické schopnosti a vizuální gramotnost. Dále rozvíjí kompetence v oblasti digitální technologie a práce s daty, což jsou dovednosti nezbytné nejenom v akademickém prostředí, ale i v budoucím životě.

Diplomová práce Mgr. Vandy Ivany Pivarníkové představuje cenný materiál pro pedagogy, jelikož usnadňuje jejich práci tím, že v jejím rámci vznikl pracovní sešit a metodická příručka pro učitele k pohodlnějšímu začlenění GIS do výuky. Tato iniciativa není pouze o obohacení výuky zeměpisu, ale o posílení schopností a dovedností, které studenti potřebují pro úspěch ve 21. století.

Pracovní sešit slouží jako prostředek k začlenění nástroje QGIS do výuky zeměpisu na středních školách. QGIS je open-source geografický informační systém, který poskytuje uživatelům prostředky pro prohlížení, editaci a analýzu prostorových dat. Jedná se o zdarma dostupný software, který je vyvíjen komunitou dobrovolníků po celém světě. QGIS nabízí širokou škálu funkcí a nástrojů pro práci s geografickými daty v různých formátech, právě včetně možnosti vytvářet mapy, provádět prostorové analýzy, tvorbu mapových vrstev, správu atributových dat a mnoho dalšího. I proto může být vhodnou volbou pro školy. Pracovní sešit obsahuje 10 lekcí, prostřednictvím kterých se student seznámí s prostředím této aplikace, a díky úkolům a protokolům si osvojí základní nástroje pro zpracování prostorových dat.

Sama autorka se k zařazení QGIS do výuky vyjadřuje následovně: „Na trhu je málo učebních úloh pro QGIS, v tomto má dominantu ArcGIS, což není nějaký problém, ale je vždy lepší mít dvě možnosti, aby žáky neomrzelo delší používání jednoho softwaru. Mohou mezi nimi porovnávat a vybrat si, co jim vyhovuje více. Skvělé je, že data vytvořená v QGIS je možné přenést do ArcGIS Pro i do on-line podoby. Navíc jsem si sama během pilotáže zažila, jak je nevyhnutelné, aby učitel měl všechny komponenty TRACK modelu (popisuji v teorii DP) – nedá se pouze ukazovat, kdy kde žáci mají na co kliknout, ale musí to být pedagogicky naprosto zvládnuté, aby se nikdo nenudil a nikdo se neztrácel – tak, aby se GIS využil správně pro zvolený cíl výuky.“

Metodická příručka pro učitele navazuje na pracovní sešit a slouží učitelům zeměpisu, kteří chtějí své žáky naučit pracovat se základními nástroji aplikace QGIS. Obsahuje podrobný popis lekcí, vzorové vypracování každé z nich a další materiály. Příručka výrazně usnadňuje přípravu učitele na vyučovací hodiny zeměpisu, ve kterých se rozhodne GIS začlenit.

„Je potřeba, aby zeměpis neztratil své místo, ale zároveň aby byl propojený s ostatními předměty.“

Mgr. Vanda Ivana Pivarníková

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info