Studium učitelství fyziky na UK v Bratislavě

Ve čtvrtek 25. 11. od 16.00 proběhl seminář, kde pan docent Bochníček s panem doktorem Konečným promluvili o návštěvě Univerzity Komenského v Bratislavě a dvou bratislavských gymnázií. Cílem jejich cesty bylo seznámení se strukturou tamějšího učitelského studia. Celá akce proběhla v rámci projektu „ZIP“ financovaného ministerstvem školství, jehož cílem je inovace učitelského studia na celé univerzitě.

17. 12. 2020 Andrea Teclová žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Učitelství fyziky na Masarykově univerzitě se dá studovat na dvou fakultách – na pedagogické, kde nás připraví na učitelství na základních školách, a na přírodovědecké, která vzdělává učitele pro střední školy. Univerzita Komenského umožňuje studium tohoto oboru pouze na Fakultě matematiky, fyziky a informatiky, kde nerozlišují studium učitelství pro základní a střední školy. Navíc se fyzika dá studovat pouze v kombinaci s matematikou nebo informatikou, tedy nemají žádné mezifakultní kombinace. UK má i přírodovědeckou fakultu, ale zde se vyučují učitelské obory jiné než matematika, fyzika a informatika.

Na semináři probral pan docent Bochníček studijní plán učitelství fyziky – bakalářský a magisterský stupeň. Mezi UK a MUNI je několik zásadních rozdílů.

Třetina kreditů studia spadá do pedagogicko-psychologického základu, což odpovídá naší pedagogické fakultě. Na přírodovědecké fakultě MU je to zhruba jedna desetina.

Na bakalářském studiu nemají teoretickou fyziku, a více se zaměřují na didaktiku fyziky. Teoretická fyzika je na UK až v navazujícím magisterském studiu. Zato student učitelství fyziky na MUNI se na bakaláři učí skoro totéž jako odborní fyzici.

Na rozdíl od nás mají praktikum školních pokusů také v bakalářském studiu, a to na úkor odborných fyzikálních praktik. Prováděné fyzikální pokusy jsou jednoduché, praktikum má pouze základní vybavení. To ale nemusí být úplně na škodu, protože to odpovídá vybavení na základních a středních školách, kde budou studenti jednou učit. Praktikum školních pokusů na Přírodovědecké fakultě MU je naproti tomu pouze v navazujícím magisterském studiu, má výrazně bohatší vybavení a prováděné pokusy mají vyšší náročnost.

Na semináři dále proběhla diskuze i o naší fakultě. Jedním z největších problémů učitelství fyziky na MUNI je fázové zpoždění matematiky za fyzikou. Tedy se po studentech na odborných předmětech vyžaduje určitá úroveň matematiky, kterou ještě ve škole nemohli získat. Tento problém na UK řeší tak, že v prvním semestru bakalářského studia dali jako povinný předmět Základní matematické metody ve fyzice, kde studenti obdrží znalosti matematiky, které budou na fyzice potřebovat. U nás tento předmět existuje také, dokonce je dvousemestrální. Je však nepovinný a vzhledem ke kreditovému limitu jej nelze jako povinný zařadit.

Další věc, co mají na UK jinak vyřešené, jsou pedagogické praxe. Všechny praxe mají souvislé, což je mnohem efektivnější. Vypadá to tedy tak, že na začátku podzimního semestru student nastoupí na praxi, kde tři týdny učí fyziku, pak další tři týdny matematiku (případně informatiku) a do školy jde až sedmý semestr. To by byl na MUNI problém, protože by někteří vyučující měli na svůj předmět jen půl semestru. Navíc, co když někdo opakuje nějaký předmět, případně si chce studium prodloužit? To UK plošně neřeší a nechává to na individuální domluvě.
Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info