Výukové materiály v chemii

2 kredity (2+2 kredity při zvolení ukončení zkouška)
C5868, jarní semestr
2 hodiny týdně, zápočet/zkouška

 

21. 12. 2022 Bc. studium Mgr. studium

Bez popisku

Podívejte se na předmět v ISU: C5868

Výukové materiály v chemii nemají žádné prerekvizity, je však doporučena základní znalost práce s počítačem a znalosti na úrovni předmětu C7660 – Multimedia ve výuce I (základy grafiky, videa, prezentací). Nicméně absolvování tohoto předmětu není nutné. Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.

Co se dozvíte?

Cílem předmětu je seznámit Vás s teorií a praxí tvorby výukových materiálů v chemii.
Po absolvování kurzu budete schopni vybrat vhodný materiál pro daný cíl výuky a především vytvářet nejrůznější výukové materiály (např. učební text, jednoduchý web či interaktivní materiál). Budete umět pracovat s didaktickým softwarem (včetně interaktivních učebnic a testovacích programů, chemických editorů a her) i s jiným softwarem (práce s grafikou, zvukem a videem), orientovat se v široké nabídce materiálů a nástrojů vhodných ke středoškolské výuce, prohloubíte si také své oborově-didaktické znalosti a dovednosti.

Jak samotný předmět probíhá?

Předmět probíhá formou praktického semináře. Důraz je kladen především na tvorbu vlastních elektronických výukových materiálů využitelných ve výuce chemie na střední škole během níž získáte široký rozhled. Budete ale také prakticky pracovat s řadou tištěných učebních materiálů pro základní a střední školy (učební texty, učebnice, popularizační literatura). V předmětu se pracuje s prostředky didaktické techniky (např. počítače, tablety). 

Proč si vybrat právě tento předmět?

Předmět nabízí především zdokonalení se v oblasti tvorby vlastních výukových materiálů a didaktice chemie. Tato dovednost je prakticky využitelná nejen při výuce chemie, ale obecně při tvorbě jakýkoliv elektronických materiálů, získáte např. zkušenosti, abyste mohli pracovat v rámci DPP jako redaktoři webů Webchemie a Učit se učit. V roce 2023 je seminář zaměřený především na tvorbu kapitol učebnice obecné chemie, při níž se seznámíte s didaktickými principy tvorby učebního textu, ujasníte si právní souvislosti tvorby materiálů, zdokonalíte se v obecné chemii a její didaktice, tvorbě testů, vytváření elektronických chemických vzorců a aparatur, práci s aplikacemi pro mobilní zařízení či didaktickými hrami (např. Chemie v Minecraftu), navrhování vhodné grafiky a experimentů k zadanému tématu, softwarem pro tvorbu webových stránek i interaktivních učebnic a mnoho dalšího. Pokud dopadne dobře nedávno navázaná spolupráce, již v tomto semestru se stanete editory nejmodernějšího výukového prostředí učebnice Vividbooks včetně unikátního testovacího prostředí nebo alespoň dostanete licenci, v rámci které budete moci tuto učebnici používat až rok po ukončení studia na MU. Také bychom chtěli poprvé rozvíjet zkušenosti s virtuální realitou ve výuce chemie případně prohloubit znalosti školních měřicích systémů typu Vernier. Na výuce se kromě oborové didaktičky (Veronika Švandová) podílí zkušení středoškolští učitelé chemie.

Podívejte se na předmět v ISu:https://is.muni.cz/auth/predmet/sci/jaro2023/C5868

Ukázky studenty vytvořených materiálů:

Bez popisku

Zdroje:

Úvodní obrázek: Envato elements. High school professor assisting her students in e-learning on laptop in the classroom. Dostupné z: https://elements.envato.com/high-school-professor-assisting-her-students-in-e--3X7W53C​

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info