Střípky: Laboratorní sklo a destilační aparatura

Ve skupině se hned lépe pracuje. Vyzkoušejte aktivitu Střípky k procvičování laboratorního skla. Poskládejte si destilační aparaturu na papíru a přiřaďte k jednotlivému laboratornímu sklu jeho název.

11. 4. 2022 Kateřina Buchlovská, Veronika Švandová, Patrik Pospíšil učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

Bez popisku

Aktivita nazvaná Střípky spočívá v tom, že někdo něco rozbije na malé kousky a ostatní mají za úkol to zase poskládat dohromady. Ale nenechte se oklamat názvem tohoto článku. Neznamená to, že snad učitel rozbije laboratorní sklo a studenti mají za úkol toto sklo slepit zase dohromady. Toto laboratorní sklo je natisknuté/nakreslené na papíře.

Jedná se o skupinovou aktivitu, kde každý žák dostane klíčovou informaci. Tato informace slouží k dokončení společné úlohy dané skupinky. Tím, že každý žák dostane svůj střípek, podílí se všichni na řešení úkolu a nikdo není vynechán. Úlohou učitele je tedy představit žákům úkol, který mají jako skupina vyřešit a doplnit ho o pravidla této aktivity.

Žáci nesmí svou informaci ukázat, předat ani si ji vzít od ostatních členů. Své příspěvky tedy musí předávat ústně a psát může pouze jedna osoba. Vše ostatní si žáci organizují sami. Učitel pouze hlásí zbývající čas a kontroluje dodržování pravidel. Podle typu aktivity je samozřejmě dovoleno poupravit tato pravidla. Rovněž je dobré žákům na začátku aktivity sdělit, jaký časový prostor budete této aktivitě věnovat.

Aktivitu Střípky je možné aplikovat ve spoustě předmětů. Ale nyní se pojďme zaměřit na chemii. Konkrétně na téma laboratorní sklo – destilační aparatura.

Nejdříve je nutné si předem připravit kartičky s obrázky laboratorního skla (Obr. 1a) doplněné o kartičky s názvem jednotlivého laboratorního skla (Obr. 1b). Mezi kartičkami bude i laboratorní sklo, které nepatří do destilační aparatury.

Obr. 1a: Kartičky s obrázky laboratorního skla
Obr. 1b: Kartičky s názvy laboratorního skla

Pravidla této konkrétní aktivity jsou:

 • Skupinová aktivita
 • Každý žák má vlastní kartičky (laboratorní sklo + název)
 • Žák nesmí ostatním ukázat své kartičky
 • Žáci postupně tvoří destilační aparaturu – první položí kartičku s laboratorním sklem na stůl a dále pokračuje ten žák, který má kartičku s laboratorním sklem, které navazuje na již položenou kartičku. Výsledek je možné vidět na Obr. 2a
 • Mezi kartičkami jsou i nějaké navíc – dají se bokem
 • Po sestavení destilační aparatury přichází na řadu kartičky s názvem laboratorního skla. V tomto případě už je na žácích, kdy položí název k jednotlivému laboratornímu sklu. Výsledek je možné vidět na Obr. 2b
Obr. 2a: Vzorové řešení – 1. krok
Obr. 2b: Vzorové řešení – 2. krok

Tato aktivita tedy slouží k procvičování a je převážně pro žáky základních škol a žáky prvních ročníků středních škol. Pokud by někdo chtěl, může místo kreslených obrázků využít fotografie, např. tyto: /do/sci/UChem/um/dchp/pages/pomucky.html.

POSPÍŠIL, Patrik. Kartičky – názvy a obrázky chemického skla (pro tisk). Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

POSPÍŠIL, Patrik. Sestavená destilační aparatura s popisem (pro prezentaci). Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Zdroje:

 1. GINNIS, Paul. Efektivní výukové nástroje pro učitele – Strategie pro zvýšení úspěšnosti každého žáka. Nakladatel Universum, 2019, 392 s. ISBN 978-80-7617-582-2.
 2. Envato elements. Chemical laboratory glass. Dostupné z: Laboratory glass tubes with chemicals on bright pink background photo by FabrikaPhoto on Envato Elements.
 3. POSPÍŠIL, Patrik. Kartičky – názvy chemického skla. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
 4. POSPÍŠIL, Patrik. Kartičky – obrázky chemického skla. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
 5. POSPÍŠIL, Patrik. Vzorové řešení – 1. krok. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.
 6. POSPÍŠIL, Patrik. Vzorové řešení – 2. krok. Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info