Periodická tabulka prvků SCI MUNI

Používáte ve svých hodinách chemie periodickou tabulku prvků pro hledání elektronegativity, pro připomenutí si postavení prvku v tabulce, či zjištění jeho molární hmotnosti? A snažíte se i své žáky přimět k používání tohoto pomocníka při výpočtech a uvědomování si řady náležitostí, které z tabulky vyplývají a výrazně tak mohou žákům ulehčit chápání množství chemických jevů?

19. 1. 2022 žáci ZŠ a SŠ učitelé ZŠ a SŠ studenti učitelství

PSP - Tento obrázek je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Studenti učitelství chemie Přírodovědecké fakulty MUNI v Brně pod vedením oborové didaktičky (dr. Veronika Švandová) a učitelů z praxe (Mgr. Veronika Kyasová; Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše) v rámci příprav na své budoucí pedagogické povolání v semináři z didaktiky chemie zpracovali nové vydání periodické tabulky prvků. To je poměrně zdařile graficky zpracované (barevně odlišuje jednotlivé typy a charakteristické skupiny prvků, stejně tak jako skupenství prvků), obsahuje 118 nejaktuálněji pojmenovaných chemických prvků v souladu s IUPAC, nové i původní značení skupin, zkrácenou elektronovou konfiguraci a uvádí i další vlastnosti běžně uváděné v tabulkách.

Tabulka je volně přístupná. Máte možnost si ji pod podmínkou správné citace (požadovaná citace je uvedena u každé verze tabulky níže) stáhnout a používat jako obrázek v prezentacích, lze si ji vytisknout a používat v hodině, nebo ji můžete pořídit každému žákovi jako velmi vhodný dárek a motivaci pro úspěšné studium chemie.

Nebaví vás řešit dotazy žáků týkající se nesrovnalostí, které vyvstávají z odlišných informací v různých vydáních periodických tabulek? S moderní a přehlednou tabulkou prvků v rukou vás a vašich žáků se tak už nebudete muset zabývat žádnými problémy třeba při zjišťování polárnosti vazeb mezi prvky pomocí elektronegativity, kdy v různých zpracováních tabulek mají některé prvky odlišné elektronegativity. Nebo nebudete muset strhávat body v písemkách z chemického názvosloví, když žák napíše v názvu oxidu telluričitého pouze jedno písmeno l, protože právě jeho nesprávná tabulka opravdu uvádí název telluru pouze s jedním písmenem l… Můžete si do třídy vytisknout i tabulku ve formátu A0 a neřešit tak nesrovnalosti mezi tabulkou ve třídě a tou žákovskou.

Na následujícím odkazu můžete také autorům tabulky předat váš pohled na ni, sdělit zpětnou vazbu, či případně nalezené nesrovnalosti, protože je v jejich zájmech neustálé zlepšování produktu.

Periodická tabulka A4:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Periodická tabulka A4 s ořezovými značkami:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Periodická tabulka A1:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Periodická tabulka A1 s ořezovými značkami:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Periodická tabulka A0:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Periodická tabulka A0 s ořezovými značkami:
Tento materiál je publikován pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info